129 afkortingen en namen relevant voor de Wijkraad Overvecht

Naar www.wijkraadovervecht.nl

Afkorting Verklaring Link
ACA-dreven Atlasdreef Centaurusdreef Apollodreef (3 flats) https://twitter.com/bc_aca
ACO Adviescommissie voor het Ouderenbeleid http://www.aco-utrecht.nl
AGIS Zorgverzekering http://www.agisweb.nl
Al Amal Sociaal makelaars in Overvecht v.a. 2013 http://www.al-amal.nl
Alleato Adviesbureau voor sociale vraagstukken in de provincie Utrecht http://www.alleato.nl
ALU Actieplan Luchtkwaliteit (2009) http://www.utrecht.nl/milieu/luchtkwaliteit/actieplan-luchtkwaliteit/
ANOUR interculturele zorgorganisatie - Kind & Gezin - Thuiszorg http://www.anour.nl
AWOB de Algemene Wet op het Binnentreden http://www.overheid.nl/overheidsinformatie/
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen http://www.imk.nl
Bewonerscommissies Portaal bij Portaal Overvecht zijn 15 bewonerscommissies e.d. aktief. http://www.portaal.nl/bewonerscommissiesutrecht.aspx
Big!Move beweegprogramma bedoeld voor mensen met gezondheidsklachten http://www.bigmove-overvecht.nl
BO-EX Stichting Bo-Ex '91 - Woningcorporatie http://www.boex.nl
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar https://www.justis.nl/producten/boa/
BOF Bits of freedom verdedigt digitale burgerrechten. https://www.bof.nl/
bomenkaart interactieve Bomenkaart Gemeente Utrecht http://utrecht.gemgids.nl/bomenkaart/
BOPO Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs (tot 2014) http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/beleidsgericht+onderzoek+primair+onderwijs
BPO Bewonersplatform Overvecht http://bewonersplatformovervecht.nl/
BRU Bestuur Regio Utrecht,samenwerkingsverband van 9 gemeenten in de regio Utrecht http://www.regioutrecht.nl
Burgernet Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in uw buurt. Meer dan 1,5 miljoen deelnemers. http://www.burgernet.nl/gemeente/Midden-Nederland/Utrecht
Careyn Careyn welzijn http://www.careyn.nl/welzijn/
Careyn verpleeghuis Careyn Rosendael http://www.careyn.nl/locaties/utrecht/utrecht/careyn-rosendael/
Careyn verpleeghuis Careyn Tamarinde in Overvecht Zuid http://www.careyn.nl/locaties/utrecht/utrecht/careyn-tamarinde/
CBP College Bescherming Persoonsgegevens http://www.cbpweb.nl/
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek http://www.cbs.nl
CHER cultuurhistorische effectrapportage http://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/beleid/wet-en-regelgeving-erfgoed
CJG Centrum voor Jeugd en gezin biedt advies, ondersteuning en hulp op maat. http://www.cjg.nl
COSBO Centraal Orgaan van de Samenwerkende Bonden van Ouderen http://www.cosbo-stad-utrecht.nl/
Creative College MBO-school voor artiestenopleidingen, audiovisuele productie, leisure & events, mediavormgeving en podium- en evenemententechniek. http://creative.rocmn.nl/
DB dagelijks bestuur - wijkraad http://www.wijkraadovervecht.nl
DBG Dienst Burgerzaken en Gemeentebelastingen - gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=47
De Slinger netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijs en media http://deslingerutrecht.nl
Doenja helpt kinderen, jongeren en volwassenen in Leidsche Rijn en Utrecht Zuidwest http://www.doenjadienstverlening.nl
DOK030 Thuishaven voor ondernemend Overvecht en omgeving. Niet alleen voor ondernemers, maar ook voor wijkbewoners, starters en jongeren. http://www.dok030.nl
DOX theatergroep DOX http://www.theatergroepdox.nl
Dreefnieuws Wijkblad van Overvecht sinds 1995. http://www.utrecht.nl/wijk-overvecht/nieuws/nieuwsarchief/
DROOM De Randweg Overvecht Op Maat http://bewonersplatformovervecht.nl/?p=1246
DUO De Utrechtse Opgave - Utrecht vernieuwt http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=114406
Emmaus meer dan tweedehands alleen http://emmaus.nl/wat-emmaus
ENECO opwekken en leveren van energie - groene stroom https://www.eneco.nl/over-ons/
EZ Ministerie van Economische Zaken http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez
G-4 Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht werken samen in de G-4 http://www.g-4.eu/
GBA gemeentelijke basisadministratie - Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=209
GU gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/
GWW grond, wegen, water http://www.gwwweb.nl/
HKZ Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorg http://www.hkz.nl
HNM Huurders Netwerk Mitros organisatie die opkomt voor de belangen van de huurders bij de woningcorporatie Mitros in Utrecht en Nieuwegein. http://www.huurdersnetwerkmitros.nl
HOV hoogwaardig openbaar vervoer http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=118040
ICT informatie- en communicatietechnologie http://nl.wikipedia.org/wiki/Informatietechnologie
JINC vermindering schooluitval (v)mbo http://www.jinc.nl
JOGG jongeren op gezond gewicht - GGD Utrecht http://www.utrecht.nl/volksgezondheid/gezonde-leefstijl/gezond-gewicht-jeugd/
JOS Jongeren op Straat - DMO http://www.stade.nl
JOU subsidie ambulant jongerenwerk - terugdringen van criminaliteit, overlast en bieden van toekomstperspectief http://www.jou-utrecht.nl/
KCGS Kenniscentrum Grote Steden http://www.kcgs.nl
klientenraad behartigt belangen van mensen met een minimuminkomen http://www.klientenraad.com
KvK Kamer van koophandel http://www.kvk.nl/
Ladyfit sportvereniging voor vrouwen van alle leeftijden en culturen http://www.ladyfit.nl
LBB Leefbaarheidsbudget (Wijkbureau Overvecht) http://www.utrecht.nl/leefbaarheidsbudget/
LESI Landelijk Expertisecentrum Sociale Interventie http://www.lesi.nl
MBO maatschappelijk betrokken ondernemen http://www.vwcutrecht.nl/maatschappelijk-betrokken-ondernemen
MBO middelbaar beroepsonderwijs http://nl.wikipedia.org/wiki/Middelbaar_beroepsonderwijs
MIO Maatwerk In Ondernemerschap - service organisatie http://www.miopartner.nl
Mitros Stichting Mitros - Woningcorporatie http://www.mitros.nl
Mix station kinderen maken media http://www.mixstation.nl/station.php?item=5
MSS maatschappelijk steunsysteem http://www.trimbos.nl
Nicis kennisinstituut van, voor en door de (grote) steden http://www.nicis.nl
NMO Stichting Natuur en Milieu Overvecht http://bewonersplatformovervecht.nl/?page_id=113
NMU De Natuur en Milieufederatie Utrecht zet zich in voor natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht. http://www.nmu.nl
NRU Noordelijke randweg Utrecht http://www.utrecht.nl/NRU
Nug-er of nugger niet-uitkeringsgerechtigde https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-10315.html
OBO Openbare Basisscholen Overvecht (4 vestigingen) http://www.obsovervecht.nl
OGGz Openbare Geestelijke Gezondheidszorg - voor langdurig zorgafhankelijke personen met complexe problemen http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=163757
ONO Ondernemersvereniging Nieuw Overvecht http://www.nieuwovervecht.nl/ondernemersvereniging.aspx
OZB onroerend zaakbelasting http://www.huurwoningen.nl/info/onroerende-zaakbelasting-ozb/
Portaal Woningcorporatie Portaal - landelijk http://www.portaal.nl/utrecht.aspx
Portes brede welzijnsorganisatie in de stad Utrecht http://www.portes.nl
ProBO Programmaraad beleidsgericht onderzoek op het terrein van het primair, voortgezet en hoger onderwijs. http://www.nwo.nl/documents/nro/nro---programmaraad-beleidsgericht-onderzoek
ProDemos ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa. http://www.prodemos.nl/
Raadscie Raadscommissie http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=267708
RCF Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding http://www.klientenraad.com/index.php/Nieuws/regionaal-platform-fraudebestrijding-eindrapport-interventies-overvecht
RGD Rijksgebouwendienst http://www.rgd.nl/
RIA raadsinformatie-avond - Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=267886
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu http://www.rivm.nl/Zoeken/Bibliotheek
RMO Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling http://www.adviesorgaan-rmo.nl/
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau http://www.scp.nl
SHBU Stichting SHBU-zorgcentra -Zuylenstede met 152 verzorgingsplaatsen en 105 aanleunwoningen http://www.vechtenijssel.nl/wonen-woonzorgcentra/zuylenstede
SIOD Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst- strafrechtelijk handhaven van de wet- en regelgeving op het terrein van werk en inkomen http://www.siod.nl
SoZaWe Sociale zaken en welzijn - gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/utrechts-onderzoek-en-cijfers/onderzoeksrapporten/zorg-en-welzijn/
SPvE stedenbouwkundig programma van eisen http://www.programmavaneisen.com/stedenbouwkundig-programma-van-eisen/
SSH Stichting Studentenhuisvesting http://www.sshxl.nl
SSL Stichting Stop Luchtverontreiniging http://www.stopluchtverontreiniging.nl/
SSS-dreven Stoyenborchdreef Schoorneggendreef Scharlakendreef (3 flats) http://www.scharlakendreef.nl/
STEDIN netbeheerder voor transport van elektriciteit en gas http://www.stedin.net
Starters4communities Verbindt starters op de arbeidsmarkt aan ondernemende wijkinitiatieven. http://www.starters4communities.nl
Stefanus Cultuurhuis Stefanus, Braziliëdreef 2 http://www.zimihc.nl/theaters/stefanus/
STUT Wijktheater en buurttoneel in het Stefanus Cultuurcentrum http://www.stut.nl
SWK Stichting Werkruimte Kunstenaars http://www.swk030.nl
THEMA-dreven Tigrisdreef Haifadreef St. Eustatiusdreef St. Maartendreef Ankaradreef (6 flats) http://www.themadreven.nl/
U Centraal U Centraal biedt sociaal werk in de wijken en buurten van de gemeente Utrecht. http://www.u-centraal.nl
U2gether Wij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid. Wij gaan dit doen door projecten te organiseren die ontmoeting en verbinding tussen organisaties en mensen onderling creëert. http://uget2gether.nl/
UCK utrechts centrum voor de kunsten http://www.uck.nl
UDB Utrecht Development Board - verbindt bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale politiek http://www.utrechtdb.nl
UN kinderboerderijen (zoals Gagelsteede), speeltuinen en stadstuinen http://www.utrechtnatuurlijk.nl
UOA Utrechtse Ondernemers Academie http://www.uoa.nl
UOA Utrechtse Onderwijs Agenda http://www.kijkoponderwijs.nl/
UVO Utrechtse Vastgoedorganisatie Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/organogram/
Vitens productie en distributie van drinkwater http://www.vitens.nl
VMBO voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs http://trajectum-college.nl/
VNG De Vereniging van Nederlandse Gemeenten http://www.vng.nl/
VROM Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu http://www.rijksoverheid.nl/#ref-vrom
VRU veiligheidsregio Utrecht http://www.vru.nl/
VvE vereniging van eigenaren - apartementsbezitters http://www.vvebelang.nl
VVE Vroeg- en Voorschoolse Educatie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taalachterstand/vraag-en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve.html
Waaks Alerte hondenbezitter actief bij opsporing http://www.utrecht.nl/utrecht-en-veiligheid/wat-kunt-u-doen/waaks/
WAP wijkactieprogramma - gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/utrechts-onderzoek-en-cijfers/terugkerende-rapporten/krachtwijken/
waterloket grondwaterstanden Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/waterloket/grondwater/grondwaterstanden/
werklozenbond samenwerkende belangenverenigingen voor mensen met een minimum inkomen in Utrecht http://www.werklozenbond.nl
wijkbureau wijkbureau Overvecht - Gemeente Utrecht http://www.utrecht.nl/wijk-overvecht/wijkbureau/
wijkraad Wijkraad Overvecht - onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan http://www.wijkraadovervecht.nl
Wijk&Co Sociaal Makelaar in Utrecht Noordoost en Overvecht http://www.wijkenco.nl
Wijkconnect Brengt vraag en aanbod van bewoners en organisaties bij elkaar. http://www.wijkconnect.com/utrecht/overvecht/
WMO wet maatschappelijke ondersteuning, voor jong en oud http://www.utrecht.nl/wmo
Woonbond landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden http://www.woonbond.nl
WOZ waardering onroerende zaak http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz
Wro nieuwe wet ruimtelijke ordening http://www.nwro.nl/?file=wet-ruimtelijke-ordening-wro
WRO oude wet ruimtelijke ordening http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestemmingsplan_%28Nederland%29
WRP Wijkraadpleging (jaarlijks) http://www.wijkraadovervecht.nl/adviezen.html
WRP wijkraadpleging http://www.wijkraadovervecht.nl
WWB Wet Werk & Bijstand http://www.overheid.nl/overheidsinformatie/
ZIMIHC (Zat ik maar in Hoog Catharijne) huis voor amateurkunst http://www.zimihc.nl/


Zie ook http://www.afkorting.nl (met advertenties) en http://www.bouwpututrecht.nl/bu/quickstart/afkos/ .


versie 2015-05-14