img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Jaarverslagen
img/logo-wijkplatform.jpg

Wijkraad Overvecht gaat door als verbindend wijkplatform

De gemeenteraad besloot tot nieuwe vormen van participatie in Utrecht.
Er komen verbindende platforms in de plaats van de wijkraden.
De wijkraad Overvecht gaat die uitdaging graag aan!


De wijkraad is constant bezig zijn netwerk uit te breiden en heeft altijd gestreefd naar goed contact met "de achterban".
De vergaderonderwerpen worden gekozen vanuit het belang van de wijk en de bewoners.
Op de druk bezochte vergaderingen zijn vaak vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig om toelichting te geven op het gemeentelijk beleid en daarover in gesprek te gaan.

En dat willen we graag voortzetten in het wijkplatform.

De wijkraad zit al vol plannen voor 2020. Zo zal de band met de migrant-bewoners verstevigd gaan worden. Ook zullen er meer gesprekken met ondernemers aangegaan worden. Onderwerpen die de wijk nu al bezig houden, zoals de woonvoorraad, aardgasvrij Overvecht Noord, de verkeerssituatie, gezondheid en welzijn van de bewoners, blijven op de agenda staan!

Els Wegdam, Voorzitter Wijkraad Overvecht

Heeft u vragen, wilt u zich opgeven om mee te doen met het wijkplatform of heeft u suggesties voor onderwerpen,
neem dan contact op met    Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
info@wijkplatformovervecht.nl
☎ 06 224 39 186

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderden meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ). Om meer toehoorders te kunnen ontvangen wijken we tegenwoordig vaak uit naar een andere locatie.
Kijk dus altijd hier waar wij vergaderen.

Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.
Wijkraadpleging 2018 Verkeersveiligheid Het recht van de snelste?
Zie hier of hier voor meer informatie.

Van de leestafel

"Aardgasvrij wordt ons door de strot geduwd"

21 december 2018
In 2030 moet Overvecht-Noord de eerste aardgasvrije wijk van Utrecht zijn. Als het daar lukt, lukt het overal, redeneert de gemeente. De wijk is niet overtuigd. De wijkraadvoorzitter: 'Dit is een sociaal experiment'.
Lees HIER het artikel uit het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4/2018 door Han van de Wiel.

Wijkraden presenteren manifest "Samen Doen!"

21 november 2018
De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam "Vernieuwen Participatie". De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: "Samen Doen!"
Lees het manifest (PDF)

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.
Nieuws 27 mei 2020

img/logo-wijkplatform.jpg Wijkplatform Overvecht houdt Dinsdag 3 Mrt 2020 zijn eerstvolgende openbare vergadering.

Dialoogbijeenkomst VEILIGHEID

De Wijkraad Overvecht is nu Wijkplatform Overvecht en wil interessante bijeenkomsten houden waar bewoners meepraten.

Hoe veilig voelt u zich in de wijk?
We praten deze keer over veiligheid.
We kijken terug op de afgelopen jaarwisseling waarin weer een groot aantal auto's in de fik vloog. Gaat dit de komende jaren ook zo?
Overvecht is de wijk in Utrecht met de hoogste ondermijnende criminaliteit. Er is een interventieaanpak voor ontwikkeld. Wat houdt dat in?
Deze onderwerpen en nog vele andere komen aan bod. De politie en gebiedsmanager veiligheid Overvecht praten met ons over onze zorgen.

Wilt u meepraten? Kom dan langs!

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 3 Mrt 2020 Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Bibliotheek, Gloriantdreef 1, 3562 KW Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Mededelingen
Kerngroep: -
Leden Wijkplatform: -
Wijkbureau: -

20:25 Veiligheid
Arne Mooij Gebiedsmanager Veiligheid Overvecht, Kim Bouwman en Kees Jan Walree van de Politie Overvecht zijn aanwezig om met de aanwezigen te praten over de veiligheid in Overvecht. Daarbij ligt de nadruk op de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling 2019/2020 en op ondermijnende criminaliteit. Daarbij komt het Interventieproject wijkgericht aanpak ook ter sprake.
Fatiha Benazzi, een van de buurtmoeders die tijdens de jaarwisseling bij de Themadreven gepatrouilleerd heeft zal haar ervaringen met ons delen.
Verder zal Abdel Harchaoui ons informeren over het project dat DOK030 met het ROC MIdden Nederland uitvoert met veiligheidshosts in het Shopping Center Overvecht.
Ook zal worden gesproken over "melden" van incidenten bij de politie, de ervaring met de nieuwe openingstijden van het politiebureau Kaap Hoorndreef en over veiligheidsgevoelens.

Er is volop gelegenheid tot dialoog voor alle aanwezigen.

22:00 Sluiting en informele nabespreking.

    Bijlagen

Agenda PDF
Persbericht PDF
Verslag Wijkraadvergadering d.d. 10 december 2020 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkplatformovervecht.nl
Nieuws 27 mei 2020

Wijkplatform Overvecht houdt Dinsdag 21 Jan 2020 een interne vergadering. Deze is niet openbaar.
De agenda en de vergaderlocatie worden op Donderdag 9 Jan 2020 door de kerngroep vastgesteld.


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkplatform Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkplatformovervecht.nl
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2019 PDF (gepubliceerd op de website van het Wijkplatform Overvecht).
• Jaarverslag 2018 PDF
• Jaarverslag 2017 PDF
• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad, vanaf januari 2020 als Wijkplatform!
info@wijkplatformovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Wijkraadpleging Gezond en aangenaam wonen in Overvecht
img/youtube-wonen-w225.jpg
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

en stelling een twee drie
img/stelling1-interview-w72.jpg img/stelling2-interview-w72.jpg img/stelling3-interview-w72.jpg
Bekijk de inleidende film
img/WRP2018-verkeer-en-veiligheid-w225.jpg
en de reportage
img/reportage-UindeWijk-2019-02-11-w225.jpg
van de presentatie van de wijkraadpleging 2018 Het recht van de snelste? over verkeersgedrag en verkeersveiligheid.
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2020-05-27 02:05