img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen
2e Advies WRO Tippelzone    Watertorenspeldje voor Dr. van Riet

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/ .

Tweede Advies van de Wijkraad Overvecht over de nieuwe locatie voor een tippelzone


img/2eAdvies_WRO_tippelzone.jpg


Lees of download ons advies HIER als pdf-bestand.

Naar boven

Op 12 juli 2017 eerde de Wijkraad Overvecht Jacqueline van Riet met de Zilveren Watertoren

img/Jacqueline_van_Riet_met_Watertoren.jpg De reden hiervoor is de goede samenwerking die de wijkraad heeft met Jacqueline en de ondersteuning die wij steeds van haar ontvangen hebben bij het uitvoeren van de wijkraadplegingen over gezondheid in de wijk in 2006 en 2016.
Overvecht is een achterstandswijk waar naar verhouding veel mensen wonen met een migratieachtergrond en mensen die een zwakke economische positie hebben. Daarbij legde Jacqueline uit dat het in Overvecht belangrijk is om het verschil te maken tussen 'ziek zijn' en 'zich ziek voelen' en dat het van belang is om het 'zich ziek voelen' niet te veronachtzamen in het behandelingsproces.
Jacqueline zet zich al meer dan 30 jaar in om toegankelijke zorg in Overvecht te bewerkstelligen, waarbij zij zich ook inzet voor gezondheid en werkplezier van de zorgverleners. Als bestuurder van de Stichting Overvecht Gezond zoekt ze naar verbinding met andere zorgpartners in de wijk en naar vernieuwing en ontwikkeling van het huisartsenvak. Zij heeft daar dit jaar tevens de koninklijke onderscheiding 'Ridder in de Orde van Oranje Nassau' ontvangen.
Naar boven

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 21 oktober 2017

Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 26 Oktober 2017 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is 'Overvecht, mag het iets gezonder?'

'Overvecht ongezondste wijk van Nederland'. We kunnen ons deze wat suggestieve kop in de krant van eerder dit jaar nog goed herinneren. Er zijn veel redenen te bedenken waarom de gemiddelde Overvechter wat meer zorgkosten maakt dan een gemiddelde bewoner van een andere Utrechtse wijk. Toch zijn er in onderzoekscijfers wel aanwijzingen te vinden hoe deze gemiddelde Overvechter wat gezonder door het leven zou kunnen.

Eva van der Meer, Gezondheidsexpert voor Overvecht Noordoost, Oost en Binnenstad bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente, gaat met ons in gesprek over de onderzoekscijfers (o.a. over ziekten en aandoeningen, beweging, eenzaamheid, zorggebruik en woonomgeving) die Overvecht betreffen. Hoe kijken jullie naar de bevindingen? Wat zeggen de cijfers? Welke belangrijke ontwikkelingen zien jullie om je heen?

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 26 Oktober 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Rode zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening
20:05 Verslag wijkraadvergadering 7 september 2017
20:10 Mededelingen
    DB:
    - Overvecht Noord Aardgasvrij
    - Opbrengsten Sociale Buurtmarkt
    - Reacties van BenW ontvangen op de adviezen Wat waardeert de Overvechter?, Werk maken met werk en de Tippelzone. Hebben deze adviezen verdere bespreking nodig?
    - Vergaderrooster 2018
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Evaluatie project "de Versnelling van Overvecht"
21:05 Pauze
21:15 Gezondheid in Overvecht
21:55 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 7 september 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 16 oktober 2017 PDF
Raadsbrief Overvecht-Noord aardgasvrij in 2030 PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op advies Wijkraad over "Werk maken met werk" PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op advies Wijkraad "Wat waardeert de Overvechter?" PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op 2e advies Wijkraad "Tippelzone" PDF
Email d.d. 12 oktober 2017 over standpunt werkgroep verkeer op bus-sluis Amazonedreef PDF
Vergaderrooster 2018 PDF
Power-point-presentatie De Versnelling PDF
verslag Sociale Buurtmarkt PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht a.i.
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

Duur: 3 min 7 s
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2017-10-21 18:45