img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen

In memoriam Nelleke Wuurman

img/2_36_Nelleke.jpg De Wijkraad Overvecht heeft onverwachts afscheid moeten nemen van ons zeer gewaardeerde lid Nelleke Wuurman. Zij was 79 jaar. Haar plotselinge overlijden drukt zwaar op ons, want zij was een belangrijke steunpilaar.
Zij stond voor het belang van de wijk en zette zich volledig in voor verbetering ervan. Zij kende alle dossiers van de wijk zoals onderwijs, gezondheid, welzijn, ruimtelijke ordening, veiligheid. Met haar enorme kennis en energie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de adviezen en wijkraadplegingen van de wijkraad en daarmee aan de vooruitgang van de wijk.

Zij kwam in de 70-er jaren naar Overvecht als onderwijzeres aan de toenmalige Mahatma Gandhi school en daarna was zij 12 jaar lid van de Provinciale Staten voor de Partij van de Arbeid. In 2012 werd zij lid van de Wijkraad. Daarnaast was zij voorzitter van het Bewoners Platform Overvecht en van de stichting Echt Overvecht, die o.a. het wijkblad Dreefnieuws uitgeeft.

Zij was erg actief voor het ouderenbeleid en verzette zich fel tegen het beeld dat ouderen zielig en hulpbehoevend zouden zijn. Zij was het levende voorbeeld van het tegendeel. Ook verzette zij zich tegen de plannen van de gemeente om de nieuwe prostitutiezone in Overvecht te plaatsen. Als die plannen uiteindelijk niet door hoeven te gaan, wordt dat een mooie beloning voor haar werk.

Bij haar afscheid van de Provinciale Staten ontving zij de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Voor haar vrijwilligerswerk op het gebied van ouderenbeleid werd zij bij haar afscheid als bestuurslid van de Adviescommissie voor het ouderenbeleid door de burgemeester gedecoreerd met de Speld van Utrecht.

De Wijkraad Overvecht heeft haar postuum gedecoreerd met de Zilveren Watertoren. De Wijkraad Overvecht is Nelleke heel dankbaar voor alles wat zij voor de wijk en de wijkraad gedaan heeft. Wij missen haar enorm.

Februari 2019
Wijkraadpleging 2018 Verkeersveiligheid Het recht van de snelste?
Zie hier of hier voor meer informatie.

Van de leestafel

"Aardgasvrij wordt ons door de strot geduwd"

21 december 2018
In 2030 moet Overvecht-Noord de eerste aardgasvrije wijk van Utrecht zijn. Als het daar lukt, lukt het overal, redeneert de gemeente. De wijk is niet overtuigd. De wijkraadvoorzitter: 'Dit is een sociaal experiment'.
Lees HIER het artikel uit het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, 4/2018 door Han van de Wiel.

Wijkraden presenteren manifest "Samen Doen!"

21 november 2018
De Utrechtse politiek heeft in het coalitieakkoord te kennen gegeven dat de samenwerking tussen gemeente en bewoners verbeterd moet worden. De gemeente is reeds een traject gestart onder de naam "Vernieuwen Participatie". De wijkraden willen hier graag bij aansluiten.

Om onze standpunten helder en eenduidig op het netvlies van de betrokken partijen te krijgen heeft wijkraad Zuidwest een door alle wijkraden ondersteund manifest geschreven: "Samen Doen!"
Lees het manifest (PDF)

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderden meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ). Om meer toehoorders te kunnen ontvangen wijken we tegenwoordig vaak uit naar een andere locatie.
Kijk dus altijd hier waar wij vergaderen.

Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/ .

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl en onze profielschets PDF .

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 6 juli 2019

Wijkraad Overvecht houdt Dinsdag 9 Jul 2019 zijn eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

De thema's van de vergadering zijn:

Overvecht City Marketing

De wijkraad Overvecht heeft het stadsbestuur geadviseerd om een citymarketeer voor Overvecht in te zetten om de wijk aantrekkelijker te maken voor ondernemers en voor bezoekers/bewoners. Is daar nu een plan voor. Wat wordt er nu aan citymarketing voor de wijk gedaan? Karen Salden, communicatieadviseur van het wijkbureau Utrecht licht de stand van zaken toe.

Het Wiel: verkeer in de duurzame stad

Het Wiel is een Utrechtse denktank die zich bezighoudt met plannen hoe het vervoer in Utrecht geregeld moet worden omdat er tot 2040 wel 100.000 bewoners bij komen. Het plan is nu dat er meer knips komen, wat verkeersdruk gaat opleveren voor de wegen aan de randen van de stad. En Overvecht ligt aan de rand van de stad. Wat betekent dat voor het verkeer in onze wijk en voor onze Noordelijke Randweg?
Jurjen Lerou, lid van het kernteam van de Denktank, tevens voorzitter van de wijkraad West praat met ons over de plannen en over wat dit voor het verkeer in onze wijk gaat betekenen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 9 Jul 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:30 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 11 juni 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Overvecht City Marketing

20:50 Pauze

21:00 Denktank Het Wiel: duurzame stad heeft ruimte nodig

22:00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 11 juni 2019 PDF
Presentatie Het Wiel PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2018 PDF
• Jaarverslag 2017 PDF
• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Wijkraadpleging Gezond en aangenaam wonen in Overvecht
img/youtube-wonen-w225.jpg
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

en stelling een twee drie
img/stelling1-interview-w72.jpg img/stelling2-interview-w72.jpg img/stelling3-interview-w72.jpg
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2019-07-06 22:46