img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/wijkraden/ .

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 8 april 2017

Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 13 April 2017 haar openbare wijkraadsvergadering bij Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht
img/vergaderen1-735807.jpg

Themavergadering De Buurtteams

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 13 April 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht Zie kaart


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

20.00 Opening
Opening door Els Wegdam: de wijkraadvergadering is vandaag te gast bij het Buurtteam De Gagel.

20.05 Voorzitterschap
Nu Jasper is afgetreden is de vraag of er wijkraadleden zijn die hem wensen op te volgen. Zo niet dan is Els Wegdam bereid het voorzitterschap weer op zich te nemen. De mening van de wijkraadleden wordt gevraagd.

20.07 Mededelingen
- DB
        - afwezige leden
        - afsprakenlijst DB 3 april 2017
        - Wijkraadpleging Wonen
        - Voortgang evaluatie
        - vertrek Wilhelmien Looymans
- Wijkraad
- Wijkbureau

20.15 Verslag wijkraadvergadering 23 maart 2017

20.20 Rondvraag

20.30 Buurtteams
Renate van der Laan en Willemijke de Vroom presenteren de Buurtteams
    - Hoe loopt het nu?
    - De basisopdracht van de Buurtteams
    - De focus voor 2017
    - Evaluatie van de voordeuren
en de wijkraadleden stellen vragen

22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 23 maart 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 3 april 2017 PDF
Verslag Driehoeksoverleg 16 maart 2017 PDF
Vragen aan Wijkbureau Overvecht over verkeersveiligheid d.d. 27 maart 2017 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht a.i.
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

Duur: 3 min 7 s
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2017-04-08 01:41