img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Soms vergaderen we op locatie, kijk dus altijd hier waar wij vergaderen.

Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/initiatief-en-invloed/participatie/wijkraden/ .

De Zilveren Watertoren

img/watertoren-DSC_5480-t-1.94-cropped.jpg De Wijkraad Overvecht heeft in 2016 een onderscheiding ingesteld waarmee mensen die veel betekenen voor de wijkraad, gedecoreerd kunnen worden. Een van de taken van de wijkraad is het vormen van 'oren en ogen' van de wijk richting de politiek. Dit kan zij echter niet alleen en heeft daar de hulp van vele betrokken Overvechters voor nodig. Om onze dank richting deze mensen te kunnen uiten is door ons een zilveren speld ontwikkeld in de vorm van de watertoren van Overvecht, hèt herkenningspunt van de wijk.
Lees hier (PDF) meer over de decoraties.

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl en onze profielschets PDF .

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 31 oktober 2018

Wijkraad Overvecht houdt Dinsdag 6 Nov 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is de Overvecht Noord Aardgasvrij

Overvecht Noord is als eerste wijk in Utrecht aangewezen om "van het aardgas" af te gaan. Er zijn bewoners die dit EUR 30.000 gaat kosten en die daar wakker van liggen. Over een paar jaar zullen de technische ontwikkelingen veel verder zijn en zullen de kosten voor de aanschaf van een dure, herrie makende warmtepomp lager zijn. Waarom dan nu Overvecht Noord en geen wijk die in betere sociaal-economische omstandigheden verkeert?
Wethouder Van Hooijdonk komt haar reactie op het tweede advies van de Wijkraad Overvecht hierover toelichten. Wijkwethouder Kees Diepeveen zal het tweede deel van de vergadering ook aanwezig zijn.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 6 Nov 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:45 Inloop
20:00 Opening
20:05 Verslag wijkraadvergadering 2 oktober 2018

20:10 Mededelingen
    DB:
        - Terugkoppeling driehoeksoverleg wijkraadvoorzitter - wijkregisseur - wijkwethouder
        - Continuïteit wijkraden
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 NPD Strook
De recente ontwikkelingen worden toegelicht door Margreet Kikkert - projectmanager Gemeente Utrecht, Tijmen Hamerslag - ontwikkelaar bij AM en Richard Dekkers - ontwikkelaar bij Van Wijnen. Aan de orde komt hoe de verdeling sociale woningen, koop en middenhuur is, hoe aardgasvrij deze woningen zijn en hoe de bouwplanning er uit ziet.

20:35 Overvecht Noord Aardgasvrij
Wethouder mw. Lot van Hooijdonk en senior projectleider Fred Jonker lichten hun reactie d.d. 23 oktober 2018 op het 2e advies van de wijkraad d.d. 17 juli 2018 toe. Ter voorbereiding is hen bijgaand memo toegestuurd door de wijkraad.

21:00 Pauze

21:05 Vervolg Aardgasvrij Overvecht Noord

21:55 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 2 oktober 2018 PDF
Memo aan mw. Van Hooijdonk en F. Jonker over Aardgasvrij Overvecht Noord PDF
Reactiebrief College van BenW d.d. 23 oktober 2018 inzake Overvecht Noord aardgasvrij PDF
2e advies Wijkraad Overvecht d.d. 17 juli 2018 inzake Aardgasvrij Overvecht Noord PDF
Vergaderplanning Wijkraad Overvecht 2019 PDF
Aanvullend advies voor Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE en FO) NRU en voorstel afkoppeling Moldaudreef d.d. 25 oktober 2018 PDF
Raadsbrief d.d. 17 oktober 2018 "Samen voor Overvecht" PDF
Raadsbrief d.d. 26 september 2018 "Stadsakkoord Wonen en Woonvisie" PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2017 PDF
• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Wijkraadpleging Gezond en aangenaam wonen in Overvecht
img/youtube-wonen-w225.jpg
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

en stelling een twee drie
img/stelling1-interview-w72.jpg img/stelling2-interview-w72.jpg img/stelling3-interview-w72.jpg
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2018-10-31 13:30