img/left0002.jpg
buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Ga direct naar    Komende vergadering    Secretaris gezocht    Jaarverslagen

Welkom op de website van Wijkraad Overvecht

Wijkraad Overvecht is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan dat het college van Burgemeester en Wethouders adviseert over zaken die spelen in de wijk Overvecht.

De leden van de wijkraad zijn bewoners, ondernemers en/of vertegenwoordigers van organisaties die zich willen inzetten voor de wijk.

U bent van harte welkom om onze openbare vergaderingen bij te wonen .
Wij vergaderen meestal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9 ( routebeschrijving ).
Onder het kopje "Agenda" vindt u een overzicht van de vergaderdata.

Mocht u meer willen weten over de Utrechtse wijkraden, klik dan http://www.utrecht.nl/wijken-en-participatie/wijkraden/ .

Advies van de Wijkraad Overvecht over de nieuwe locatie voor een tippelzone


img/Advies_WRO_tippelzone.jpg

img/Brief_aan_de_Wijkraad_Overvecht_Tippelzone-1van2.jpg img/Brief_aan_de_Wijkraad_Overvecht_Tippelzone-2van2.jpg

Lees of download ons advies HIER en/of het antwoord van B&W HIER als pdf-bestand.

Wijkraadslid Dick de Soeten ⁎5 juni 1937 †24 mei 2017

img/dick-de-soeten.jpg Dick heeft aan de voet gestaan van de oprichting van de wijkraad Overvecht en heeft daar jarenlang een belangrijke rol in gespeeld. Wij missen zijn initiatief, zijn inzet en zijn welsprekendheid.

Dick was voor hij bij de wijkraad kwam een van de initiatiefnemers van het Bewoners Platform Overvecht, waar hij jarenlang voorzitter van geweest is. Toen in 2002 de wijkraden ingericht moesten worden, stond hij voor een fait accompli, want de wijkraad kreeg taken en posities die het BPO had. De vraag voor hem was toen of het BPO getransformeerd zou moeten worden in de wijkraad. Hij werkte nauw samen met Jan de Jong en zij besloten als BPO te blijven bestaan. Daardoor kon zowel de kracht van het BPO als die van de wijkraad ingezet worden voor het belang van de wijk. Hij kwam samen met Jan de Jong direct als lid in de wijkraad om zo de link naar het BPO te vormen om een duidelijke samenwerking tussen beide organen tot stand te brengen. Die linking-pin positie is hij altijd blijven behouden en die is zeer vruchtbaar geweest. Overvecht heeft moeilijke tijden, maar gelukkig is de gemeente er inmiddels van overtuigd geraakt dat Overvecht een aparte behandeling en een aparte financiering nodig heeft om vooruit te komen.

Dick was een markant man, die zich graag liet horen. En dat is belangrijk voor een wijkraad. Die moet zich presenteren en standpunten innemen. En dat kon Dick als geen ander. Hij had goede relaties op het stadhuis, zowel met de ambtenaren als met de gemeenteraadsleden. Zelfs zo goed dat op een gegeven moment de portier van het stadhuis in de veronderstelling verkeerde dat hij een baan had in het stadhuis.

Zijn samenwerking met Jan de Jong, die inmiddels ook niet meer onder ons is, was een sterke. Jan was een denker, die alle beleidsplannen uitvlooide en Dick was degene die het Overvechtse standpunt ging verwoorden. Ze waren echt complementair aan elkaar en de wijkraad heeft daar veel aan gehad.

Dick's lobby's op het stadhuis zorgde voor vroegtijdige informatie naar de mensen daar en zo kon hij soms al meningen een kant op sturen die goed was voor de wijk. Plannen waar hij zijn actieve inbreng in had waren bv. de ruimtelijke visie van Overvecht, de herstructureringsplannen en het wijkactieplan.

Dick hield van gezelligheid en als de wijkraad in De Boog vergaderde, was hij de barman die na afloop de drankjes schonk en uiteindelijk het licht uitdeed. Dat waren gezellige bijeenkomsten, waarbij de raadsleden zich ook graag lieten zien.

Doordat zijn vrouw ziek werd moesten wij hem al vaker missen, want hij kon niet altijd meer naar de vergaderingen komen. Na haar overlijden kon hij moeilijk de draad weer oppakken, maar hij bleef belangstellend waar wij ons mee bezig hielden.

Mensen zoals hij, die bereid zijn zich helemaal in te zetten voor de wijk en voor de wijkraad zijn heel erg belangrijk. Het is allemaal vrijwilligerswerk, maar met een onbetaalbare bijdrage aan het belang van de wijk. Dick heeft een grote rol gespeeld in onze wijk. Daar zijn wij hem zeer dankbaar voor.

Voor het laatste interview met Dick, zie https://www.youtube.com/watch?v=2Rf6F6SK11Q

Nieuwe leden Wijkraad Overvecht gezocht

De Wijkraad Overvecht is een hele actieve club mensen, die zich met hart en ziel voor hun prachtige, groene wijk inzet. Momenteel met 17 leden en wij zouden graag gaan uitbreiden.
Om lid te worden van de wijkraad moet je in de wijk wonen of werken.

De wijkraad is een adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en functioneert als oren en ogen van de bewoners in de wijk.
Het lidmaatschap kost ongeveer 2 à 3 uur per week, maar daar krijg je veel voor terug: leuke contacten met andere wijkbewoners, je levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk, je zit dicht op het nieuws van de wijk, gezellige bijeenkomsten van de wijkraad etc.

Belangrijke eigenschappen van nieuwe leden kunnen zijn:
• betrokkenheid bij het wel en wee in de wijk
• maatschappelijke interesse
• graag bij willen dragen aan het welzijn van onze wijk Overvecht
• redactionele vaardigheden om adviezen op papier te zetten
• verbale kwaliteiten om de wijkraad te vertegenwoordigen in externe bijeenkomsten
• interesse voor de onderwerpen van een van onze werkgroepen.

Onze werkgroepen zijn:
Communicatie : doel is het contact met de bewoners van de wijk te onderhouden en de bekendheid van de wijkraad te vergroten.
Ruimtelijke Ordening en verkeer : hierin worden o.a. de vraagstukken rond wonen en bouwen in de wijk behandeld, verkeersvraagstukken, openbaar vervoer, NRU, maar ook wijkeconomie en milieu.
Welzijn : hieronder vallen o.a. de volgende onderwerpen: gezondheid, jeugd, ouderen, onderwijs, veiligheid, cultuur.

Niet elke kandidaat hoeft over alle eigenschappen te beschikken, de kwaliteiten kunnen over meerdere mensen verdeeld worden.
Meer informatie vind je op deze website www.wijkraadovervecht.nl.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen mailen naar: info@wijkraadovervecht.nl of bellen met:
Gülseren Urker ☎ 06-248 85 639
Els Wegdam ☎ 06-224 39 186
Nieuws 25 juni 2017

Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 7 September 2017 haar openbare wijkraadsvergadering
img/vergaderen1-735807.jpg
De agenda wordt op Maandag 7 Augustus 2017 door het DB vastgesteld.


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht a.i.
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Naar boven
De Wijkraad Overvecht is opnieuw op zoek naar een nieuw wijkraadlid die als secretaris in het dagelijks bestuur gaat meedraaien.

De secretaris is een spin in het web in de communicatie in en met de wijkraad.


In het kort zijn de taken van de secretaris (5 tot 7 uur per week):

• de vergadering van het dagelijks bestuur voorbereiden en samen met hen opstellen van de agenda van de wijkraadvergadering en versturen daarvan
• versturen binnengekomen emailberichten aan wijkraadleden of dagelijks bestuur. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden in categorie thema of werkgroep.
• verwerken van de correspondentie met en namens de wijkraad en het (laten) zorgdragen voor de notulen
• ingekomen stukken en overige administratie archiveren en behandelen
• vergaderlocatie en andere dagelijkse zaken organiseren

Ben jij die betrokken Overvechter (M/V) die als spin in het web de verbinding wil zijn tussen gemeente, wijkraad en bewonersorganisaties in de wijk Overvecht, waar je woont of werkt?
Die het leuk vindt om digitaal papierwerk en communicatie goed te organiseren?
Alle wijkraadsleden zijn vrijwilligers en ook dit is geen betaalde baan, maar wijkraadswerk geeft veel voldoening. Een onkostenvergoeding is bespreekbaar.
Heb je interesse? Laat ons dat dan weten via
info@wijkraadovervecht.nl .
Wij nemen dan z.s.m. contact met je op!
Naar boven

Jaarverslagen

• Jaarverslag 2016 PDF
• Jaarverslag 2015 PDF
• Jaarverslag 2014 PDF
• Jaarverslag 2013 PDF
• Jaarverslag 2012 PDF
• Jaarverslag 2011 PDF
• Jaarverslag 2010 PDF
• Jaarverslag 2009 PDF
• Jaarverslag 2008 PDF
• Jaarverslag 2007 PDF
img/logo_met_tekst-w201.jpg
E-mail de Wijkraad!
info@wijkraadovervecht.nl
buttons/sitemap-b.jpg
met een overzicht van alle PDF-bestanden

Dreefnieuws
Bekijk onze introductiefilm
img/filmpje.gif

Duur: 4 min 17 s
Bekijk de film Wijkraadpleging 'Wat is goed?'
img/presentatie-2-juli-2014-w225.jpg

Duur: 3 min 7 s
Volg ons op

twitter img/twitter-logo-w40.jpg
Echt Overvecht        img/linkedin-logo-w24.jpg
Overvecht.nu   img/Overvechtnulogo6-w130.jpgbuttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg


Versie 2017-06-25 16:04