img/wide0001.jpg
buttons/index-b.jpg buttons/wijkraad-b.jpg buttons/adviezen-b.jpg buttons/agenda-b.jpg buttons/vorigeverg-b.jpg buttons/overvecht-b.jpg buttons/weblinks-b.jpg buttons/afkortingen-b.jpg buttons/contact-b.jpg
Vastgestelde notulen van wijkraadsvergaderingen. buttons/notulen-b.jpg

Overzicht van de gehouden wijkraadsvergaderingen

2019-12-10 Hoofdonderwerpen:
Prijsvraag verkeersveiligheid
Hoe verder met aardgasvrij Overvecht Noord?
2019-11-12 Bouwplannen Werkplaats voor Overvecht
2019-10-08 De Woonvisie en het Stadsakkoord wonen
2019-09-10 Hoofdonderwerpen:
Actieagenda Utrechters Schuldenvrij
Hoe maken we Overvecht "age friendly"?
2019-07-09 Hoofdonderwerpen:
Overvecht City Marketing
Het Wiel: verkeer in de duurzame stad
2019-06-11 Hoofdonderwerpen:
Wonen in Overvecht
het Jongerencultuurcentrum
2019-05-16 Afvalbeleid
2019-02-19 Gezondheid en informatievoorziening
verslag_WRP_verkeersveiligheid Het recht van de snelste?
2019-01-08 Vervolg van de Versnelling "Samen voor Overvecht"

2018-12-11 Groencompensatie van de bomenkap op het Zandpad en ontwikkelingen rond de prostitutiezone
2018-11-06 Hoofdonderwerpen:
NPD-strook
Overvecht Noord Aardgasvrij
2018-10-02 Sociaal Makelorganisatie DOCK
2018-08-28 De Versnelling (Deel II)
2018-07-10 het Coalitieakkoord 2018-2022 Ruimte voor iedereen
2018-06-19 De Buurtteams
2018-04-24 De Versnelling (Deel I)
2018-03-27 Armoede
2018-02-20 Veilig Overvecht
2018-01-16 Hoofdonderwerpen:
Een leefbare openbare ruimte in Zuid (Taagdreef)
Verkeersveiligheid in Noord (Amazonedreef)

2017-12-14 Overvecht Noord aardgasvrij: de stad de lusten en Overvecht de lasten?
2017-11-16 'JoU jongerenwerk onmisbaar voor Overvecht?'
2017-10-26 Overvecht, mag het iets gezonder?
2017-09-07 NRU: Bereikbaarheid & Schone lucht
2017-06-22 Participatie, uitbreiding van de rol van de wijkraad
2017-05-11 Wonen
2017-04-13 De Buurtteams
2017-03-23 Veiligheid
2017-01-26 Verkeer(schaos)

2016-12-15 De Versnelling
2016-11-10 Notitie Evaluatie wijkraad
2016-10-06 Hoofdonderwerpen:
Veiligheid rond de jaarwisseling
Wijkraadpleging 2015, Initiatieven in de Wijk
2016-09-01 Etnische Segregatie in Overvecht
2016-06-30 Hoofdonderwerpen:
Het Nieuwe Zandpad
Gebouw Einsteindreef na vertrek van asielzoekers
Versnelling Overvecht, de rol van de wijkraad in dit traject
2016-05-19 Hoofdonderwerpen:
Wijkveiligheidsplan
de Vreedzame school
Verkeersveiligheid
Vluchtelingenopvang
2016-04-14 Hoofdonderwerpen:
Ontwikkelingen NPD-strook (voormalig Bodencentrum a/d Brailledreef)
Afkoppeling van de Moldaudreef van de Noordelijke Randweg (N230)
Voortgang Wijkraadpleging Gezondheid
2016-03-17 Hoofdonderwerpen:
Advies buurtcentra en accommodaties
Versnellingstraject
2016-02-18 Hoofdonderwerpen:
Advies stationsplein Overvecht (Combi Bewonersplatform Overvecht/Wijkraad)
De situatie bij het centrum kwadrant (Shoppingcenter en omstreken)
Ook werden nog een aantal 'interne' wijkraad-zaken besproken
2016-01-14 Hoofdonderwerpen:
Veiligheid OUD/NIEUW
De situatie rondom alFitrah-moskee
Ingelast onderwerp: Nieuwe vluchtelingenopvang in Overvecht

2015-12-17 Hoofdonderwerpen:
Versnellingsgroep
Wijkraadpleging Gezondheid
Vernieuw de wijkparticipatie (Motie 155)
2015-11-05 Veiligheid in Overvecht tijdens de komende jaarwisseling
2015-09-24 Hoofdonderwerpen:
Terugblik op evaluatiebijeenkomst over het functioneren van Wijkraad Overvecht
Het dagelijks bestuur van wijkraad Overvecht in gesprek met wijkwethouder Kreijkamp
2015-08-27 Hoofdonderwerpen:
Het 'nieuwe' Zandpad, een toelichting van de stand van zaken door de gemeente
Wijkraadpleging 2015: zoektocht naar waardevolle initiatieven of ontwikkelingen voor Overvecht!
Ons advies over de Noordelijke Randweg (NRU)
De (nieuwe) economie en impact op de bedrijvigheid in de wijk
2015-07-02 Hoofdonderwerpen:
Het voortbestaan van Dreefnieuws
De gemeentelijke ambitie: participatie op wijk- en buurtniveau
2015-05-28 Het wijkveiligheidsprogramma 2015
2015-04-23 Hoofdonderwerpen:
Voorstel voor de wijkraadpleging 2015
reactie van de gemeente op ons herzien advies over de prostitutiezone
advies over Het Nieuwe Inzamelen
2015-03-26 Hoe de gemeente de wijk Overvecht (groen)onderhoudt
2015-02-19 Gezondheid Overvechtse jongeren
2015-01-22 Overvecht bereikbaar, digitaal en persoonlijk

2014-12-11 Hoofdonderwerpen:
Dreefnieuws
Zomerkriebels (festival)
2014-11-13 Hoofdonderwerpen:
Het nieuwe inzamelen
De nieuwe Bram, nieuwbouw buurthuis
Het nieuwe Zandpad
2014-10-16 Hoofdonderwerpen:
Wijkraadsonderzoek naar de behoeftes van bewoners op winkelcentrum De Klop
Prijsuitreiking van De Grote Overvecht Quiz!
2014-09-18 Hoofdonderwerpen:
Veiligheid in Overvecht
Netwerken door en met de wijkraad Overvecht
2014-07-10 Hoofdonderwerpen:
Wijkactieplan 2015
Vechtoever en voortgang onderhoud beeldbestek
2014-07-02 Wat is 'goed'? De Wijkraad Overvecht wil schoolcarrières van kinderen in de wijk vergroten.
2014-06-05 Raadleden over de Wijk
2014-05-08 Wat is de impact van het nieuw coalitieakkoord (D66, GroenLinks, VVD en SP) voor de wijk Overvecht?
2014-04-03 Hoofdonderwerpen:
De ontwikkelingen rondom de prostitutiezone nabij het Zandpad
Evaluatie van het lokaal maatwerk of leeftijltoewijzing
2014-02-27 Hoofdonderwerpen:
De wijkraadpleging onder ouders van schoolgaande kinderen
Wat gebeurt er met het Zandpad en waarom volgt de gemeente onze adviezen niet op over de prostitiutiezone bij het Zandpad?
2014-01-23 Wijkraad Overvecht in contact met de wijk

2013-12-12 Hoofdonderwerpen:
Aanpassing tippelzone
Dementie in Overvecht
2013-11-12 Hoofdonderwerpen:
Het concept-advies "Wat schuift 't?": Hoe helpt de wijkraad Overvecht jongeren aan het werk?
Gezondheidsmonitor: hoe staat Overvecht ervoor?
Hoe gaat het met de nieuwe welzijnsstructuur?
2013-10-10 Hoofdonderwerpen: WRP 2012: 'Wat schuift 't?', Presentatie door Labyrinth; Rapport; Herhaling pitch door jongeren; Presentatie advies.
WRP 2013: 'Schoolcarrières', Vraagstelling voor het onderzoek.
Wijkambities 2014
Braderie 28/29 september 2013
2013-09-05 Hoofdonderwerpen: Fietsen met de wethouder
Leefbaarheidsbudget
Nieuws 25 december 2019

Wijkraad Overvecht houdt Dinsdag 10 Dec 2019 zijn eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoe verder met aardgasvrij Overvecht Noord?

De gemeente Utrecht heeft bepaald dat Overvecht Noord als eerste wijk van de stad van het aardgas af moet. Veel woningeigenaren zijn daar niet blij mee. Maar toch gaan de plannen door.
Er is nu een Transitieplan opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente samen met hun partners in het programmateam gaan toewerken naar de keuze voor andere mogelijkheden voor gas in de wijk.
De wijkraad heeft vanaf het begin af aan al vragen gesteld aan de gemeente en ook dit Transitieplan levert de nodige vragen op.
Hoe gaat men realiseren dat het "haalbaar en betaalbaar" wordt? En wat is de positie van Verenigingen van Eigenaars in het plan?
De programmamanager Mark Elbers en omgevingsmanager Marianne Nevens beantwoorden vragen over het Transitieplan.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 10 Dec 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Buurthuis DE BOOG, GAMBIADREEF 60, 3564 ES Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 12 november 2019

20:10 Mededelingen
DB: -
Wijkraad: -
Wijkbureau: -

20:30 Prijsvraag verkeersveiligheid
Er wordt een prijsvraag georganiseerd voor de plannen van de gemeente om de maximumsnelheid op een aantal wegen in Overvecht omlaag brengen van 50 naar 30 km per uur. Er wordt gezocht naar goede ideeën voor kleine ingrepen om de snelheid omlaag te krijgen zonder dat de wegen helemaal op de schop hoeven. Of naar creatieve manieren om mensen bewust te maken van te hard rijden en aan te zetten tot veiliger rijgedrag. Rustig rijden, dat is veiliger en prettiger voor iedereen op de weg en ook voor de mensen die er wonen.
Meer informatie over hoe mee te doen, de spelregels en de procedure is te vinden op www.utrecht.nl/30kmgoedidee .
De gemeente Utrecht, Project O en Annette van den Bosch werken samen om deze prijsvraag tot een succes te maken. Voor vragen of goede ideeën, kunt u contact met hen opnemen via 30kmgoedidee@utrecht.nl .
Arjen van Ree van Project O zal een toelichting hierop geven.

20:40 Transitieplan Aardgasvrij Overvecht Noord
Arjen Bezemer van Klopvaart Noord licht de lopende buurtinitiatieven toe. Mark Elbers (programmamanager Overvecht-Noord aardgasvrij) en Marianne Nevens (Omgevingsmanager van het Programmateam) lichten het Transitieplan aardgasvrij Overvecht Noord toe dat op 29 oktober jl. met een raadsbrief aan de gemeenteraad gestuurd is. Zij gaan daarbij ook in op de buurtinitiatieven. 22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 12 november 2019 PDF
Transitieplan Overvecht Noord Aardgasvrij d.d. oktober 2019 PDF
Raadsbrief Transitieplan Overvecht Noord Aardgasvrij d.d. 29 oktober 2019 PDF
Vragen wijkraad aan de programmamanager Overvecht Noord Aardgasvrij PDF
Brief d.d. 30 november 2019 van buurtinitiatief Klopvaart aardgasvrij aan College van BenW PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 12 Nov 2019 zijn openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp Bouwplannen Werkplaats voor Overvecht

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 12 Nov 2019
•     Tijd: 19:30 - 22:00 uur
•     Locatie: Buurthuis De Jager, Teun de Jagerdreef 1, 3561 JK Utrecht

zie op de kaart

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:15 Inloop

19:30 Overhandiging plannen De Werkplaats door de heer Luc Dietz van de Werkplaats aan de Gemeenteraad Utrecht

20:00 Opening Wijkraad Overvecht

20:05 Verslag wijkraadvergadering 8 oktober 2019

20:10 Mededelingen
    DB:
        - De wijkraad Overvecht wordt Verbindend wijkplatform
        - Aardgasvrij Overvecht Noord
        - Deelname Sociale buurtmarkt 7 december
        - Etc.
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:30 Presentatie plannen De Werkplaats voor Overvecht
De Werkplaats is een ontwikkelcoalitie geïnitieerd door Dietz Strategie & Communicatie in samenwerking met Heijmans, ERA Contour, AM, Amvest, Wonam, Mitros, Syntrus Achmea, Portaal, Bo-ex en BPD.
Luc Dietz presenteert samen met Marnix van Namen van Portaal en Michiel Jongmans van Heijmans drie plannen voor Overvecht die Overvecht een totaal ander aanzien gaan geven: een Kansenkaart (bureau KCAP), een Ontwikkelstrategie (Fakton) en een gebiedsprofiel (Springco). Deze plannen gaan leiden tot grote bouw- en renovatieplannen voor de wijk.

21:10 Pauze

21:15 Voortzetting presentatie plannen De Werkplaats voor Overvecht

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Aanbiedingsbrief d.d. 19 juli 2019 van De Werkplaats aan bewoners en gemeentebestuur PDF
Ontwikkelstrategie Overvecht door Fakton d.d. 17 juli 2019 PDF
Kansenkaart Overvecht door KCAP d.d. 16 juli 2019 PDF
Gebiedsprofiel Overvecht door Springco d.d. mei 2019 PDF
Vergaderrooster 2020 wijkplatform Overvecht PDF
Advies over raadsbrieven over impuls straten van 50 naar 30 km/u en verkennend onderzoek nieuwe fietsverbindingen d.d. 31 oktober 2019 PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 8 oktober 2019 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 8 Okt 2019 zijn openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Wat wordt de stem van de Overvechter in de nieuwe woonplannen voor de wijk?

De gemeente Utrecht heeft zijn woonbeleid vastgesteld in een tweetal documenten, de Woonvisie en het Stadsakkoord wonen . Wat betekenen deze documenten voor de woonvooraad in Overvecht en wordt het daarmee beter wonen in Overvecht? Hoe worden bewoners betrokken bij de wijziging van de woningvooraad, waarbij er waarschijnlijk 5000 woningen bij komen. Blijft onze wijk ruim en groen en blijft er plek voor de huidige bewoners?
Wijkwethouder en wethouder wonen Kees Diepeveen is aanwezig. Dick Boeve - Ruimtelijk regisseur Overvecht en Joeri van der Lee Senior - beleidsadviseur Wonen van de gemeente, lichten toe wat deze documenten voor Overvecht gaan betekenen.
Lees hier de powerpoint presentatie als PDF .
Ook Frans Soeterbroek van de Ruimtemakers zal aanwezig zijn, hij is de schrijver van het artikel "In goede bedoelingen kun je niet wonen".

Het wordt een tweeluik. Op 12 november zal De Werkplaats - een samenwerkingsverband van de woningcorporaties, commerciële partijen en de gemeente - de woonplannen die opgesteld zijn voor Overvecht toelichten.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 8 Okt 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 10 september 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:30 Gevolgen woonbeleid voor Overvecht
In september jl. is de woonvisie voor Utrecht "Utrecht beter in balans" in de gemeenteraad vastgesteld en in september jl. is ook het Stadsakkoord wonen tussen de gemeente en vele partners in de stad afgesloten.
Het onderwerp wonen is voor Overvecht belangrijk. In 2017 is de wijkraadpleging Wonen in Overvecht gehouden, wat in 2018 heeft geleid tot een advies om o.a. de woonvoorraad in Overvecht te veranderen omdat het percentage sociale woningbouw in vergelijking met overige wijken in de stad exorbitant hoog is. Advies van de wijkraad is om dat mede te bereiken door verkoop van sociale woningen aan Overvechters die wooncarrière willen maken. In de woonvisie en woonakkoord zijn afspraken gemaakt over de woningvoorraad.
Wat betekenen deze afspraken voor Overvecht en wordt met de gemaakte afspraken Overvecht een wijk waar het wonen plezieriger wordt voor iedereen?
Dick Boeve - Ruimtelijk regisseur Overvecht en Joeri van der Lee - Senior beleidsadviseur Wonen lichten toe wat deze documenten voor Overvecht betekenen. De wijkraad heeft daarvoor een aantal vragen opgesteld.
Als gasten zijn verder aanwezig Kees Diepeveen, wijkwethouder en wethouder wonen en Frans Soeterbroek van de Ruimtemakers, auteur van het artikel "In goede bedoelingen kun je niet wonen".

21:10 Pauze

21:15 Wonen
Voortzetting van het onderwerp.

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 10 september 2019 PDF
Woonvisie "Utrecht beter in balans" d.d. mei 2019 PDF
Stadsakkoord Wonen d.d. september 2019 PDF
Raadsbrief Stadsakkoord wonen en stedelijke prestatieafspraken d.d. 30 augustus PDF
"In goede bedoelingen kun je niet wonen", artikel door Frans Soeterbroek d.d. 25 september 2019 PDF
Vragen aan Dick Boeve over Overvecht n.a.v. de Woonvisie en het Stadsakkoord wonen woonbeleid in Overvecht PDF
Wijkraad Overvecht houdt Dinsdag 10 Sep 2019 zijn eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Twee hoofdonderwerpen: Actieagenda Utrechters Schuldenvrij en Hoe maken we Overvecht "age friendly"?

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 10 Sep 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 9 juli 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:30 Actieagenda Utrechters Schuldenvrij
Berdien van der Wilt, Beleidsadviseur Armoede en Schulden en Jessica van Lokven, Ervaringswerker voor de actie-agenda Utrechters Schuldenvrij lichten de nieuwe - voor de zomer vastgestelde- aanpak op armoede en schulden in Utrecht toe: de actie-agenda Utrechters Schuldenvrij.
Aan de orde komen de aanleiding en de acties die zijn voortgekomen uit gesprekken met inwoners en professionals. Daarbij staan ze stil bij de acties die ook Overvecht (in het bijzonder) raken en hoe het volgens de cijfers zit met armoede en schulden in Overvecht. Bekijk vooral de actie-agenda (bijlage) van te voren, Berdien en Jessica proberen zoveel mogelijk vragen vanuit de zaal te beantwoorden.

21:10 Pauze

21:15 Hoe maken we Overvecht "age friendly"?
Ed Klute licht het initiatief van Mira Media toe om de wensen en behoeften van ouderen die zelfstandig thuis wonen en nog geen onderdeel uitmaken van het zorgcircuit, beter aan te laten sluiten in het algemeen sociaal domein. Onderdeel daarvan is de inrichting van een platform waar ze hun stem in het algemeen en aan de politiek in het bijzonder kunnen laten horen.
Lees hier de presentatie door Ed Klute PDF

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 9 juli 2019 PDF
Actieagenda Utrecht Schuldenvrij PDF
Notitie "Hoe maken we Overvecht "age friendly"? PDF
Antwoorden Jurjen Lerou op vragen voor presentatie Het Wiel in de Wijkraad Overvecht op 9 juli 2019 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 9 Jul 2019 zijn openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

De thema's van de vergadering waren:

Overvecht City Marketing

De wijkraad Overvecht heeft het stadsbestuur geadviseerd om een citymarketeer voor Overvecht in te zetten om de wijk aantrekkelijker te maken voor ondernemers en voor bezoekers/bewoners. Is daar nu een plan voor. Wat wordt er nu aan citymarketing voor de wijk gedaan? Karen Salden, communicatieadviseur van het wijkbureau Utrecht licht de stand van zaken toe.

Het Wiel: verkeer in de duurzame stad

Het Wiel is een Utrechtse denktank die zich bezighoudt met plannen hoe het vervoer in Utrecht geregeld moet worden omdat er tot 2040 wel 100.000 bewoners bij komen. Het plan is nu dat er meer knips komen, wat verkeersdruk gaat opleveren voor de wegen aan de randen van de stad. En Overvecht ligt aan de rand van de stad. Wat betekent dat voor het verkeer in onze wijk en voor onze Noordelijke Randweg?
Jurjen Lerou, lid van het kernteam van de Denktank, tevens voorzitter van de wijkraad West praat met ons over de plannen en over wat dit voor het verkeer in onze wijk gaat betekenen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 9 Jul 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:30 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 11 juni 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Overvecht City Marketing

20:50 Pauze

21:00 Denktank Het Wiel: duurzame stad heeft ruimte nodig

22:00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 11 juni 2019 PDF
Presentatie Het Wiel PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 11 Jun 2019 zijn openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

De thema's van de vergadering zijn Wonen in Overvecht en het Jongerencultuurcentrum

De woningvoorraad in Overvecht zal de komende jaren sterk gaan veranderen. Er is nog ruim 70% sociale woningbouw, het hoogste percentage van de hele stad. Maar in de nieuwe woonvisie voor Utrecht gaat de sociale woningbouw evenrediger verdeeld worden in de stad. In Overvecht komt meer gemengde woningbouw. Wat merken we daar nu al van? De Ruimtelijk regisseur Overvecht Dick Boeve komt dit toelichten.

Er wordt momenteel een cultuurhuis ingericht voor de jongeren in Overvecht. Zijn de jongeren er nu al mee bezig? Wordt de overlast in de wijk door jongeren minder nu zij meer culturele activiteiten krijgen?
Charles van Zanten, Beleidsadviseur & projectleider Cultuur van de Gemeente komt dit toelichten.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 11 Jun 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:30 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 16 mei 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: - stadsgesprek bijstandsgerechtigden
    Wijkbureau: -

20:20 Jongerencultuurhuis Overvecht
Charles van Zanten, Beleidsadviseur & Projectleider Cultuur van de gemeente licht met een vertegenwoordiging van de organisatie van het jongerencultuurhuis de ontwikkelingen rond het Jongerencultuurhuis Overvecht toe. Aan de orde komen:
- Huidige stand van zaken
- Procedure van besluitvorming en participatie van wijkbewoners en wijkjongeren
- Monitoring en de verwachting rond terugdringen van overlast door jongeren
- Financiering

20:50 Pauze

20:55 Wonen
Dick Boeve, Ruimtelijk regisseur Overvecht & Zuidwest van de gemeente behandelt punt 1 van de lijst van geselecteerde gespreksonderwerpen (zie bijlage) n.a.v. het antwoord d.d. 12 december 2018 van de gemeente over het wijkraadadvies Gezond en aangenaam wonen in Overvecht d.d. 15 maart 2018. Punt 1 gaat over de woningvoorraad in Overvecht. Dick licht het antwoord op punt 1 toe in relatie tot het advies van de wijkraad.
Verder komen nog aan bod:
- De Mix (Camera Obscuradreef)
- Proces Werkplaats Overvecht
- Initiatief shopping center Overvecht
- Renovatieprojecten van de corporaties
Lees hier de powerpoint presentatie van Dick Boeve als PDF.

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 16 mei 2019 PDF
Advies wijkraad Overvecht aan College van Burgemeester en wethouders Gezond en aangenaam wonen in Overvecht d.d. 15 maart 2018 PDF
Reactie College van Burgemeester en wethouders aan de wijkraad Overvecht d.d. 12 december 2018 PDF
Lijst d.d. 22 maart 2019 met geselecteerde gespreksonderwerpen van de Wijkraad Overvecht als antwoord op de reactie van de gemeente. PDF
Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 16 mei 2019 zijn eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering. img/vergaderen1-735807.jpg

Het onderwerp is het afvalbeleid

Vragen die dan aan de orde gaan komen zijn o.a. zwerfaval, afvalcontainers, onderhoudsnormen, ongedierte, klachtbeleid, participatie van bewoners, groenbeheer.
De vergadering is op donderdag i.p.v. de gebruikelijke dinsdag.
In verband met de Ramadan is de aanvangstijd vervroegd.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 16 mei 2019
•     Tijd: 18.00 - 20.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
17:30 Inloop met een eenvoudig broodje

18:00 Opening

18:10 Verslag wijkraadvergadering 19 maart 2019
Zie als bijlage de antwoorden van de Teamchef Politie Utrecht Noord, op de vragen die in deze vergadering niet beantwoord konden worden.

18:15 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

18:25 Afvalinzameling en zwerfafval door afdeling Stadsbedrijven van de gemeente
Anneliet Steensma Gebiedsmanager Noordwest en Overvecht van de afdeling Wijkonderhoud & Service licht samen met Rembrandt Schaap - Wijkopzichter Overvecht van de afdeling Wijkonderhoud & Service de taken van de afdeling toe. Dit zijn bv. zwerfvuil, groenonderhoud en bestrating.
Gerhard Schooneveld - Senior Beleidsmedewerker van de afdeling Inzamelen Markten en Havens (IMH) beantwoordt vragen over het afval inzamelen.
Levy de Block - Adviseur Bijzonder Gebruik Openbare Ruimte beantwoordt de vragen over de Openbare ruimte.
Zie bijgaande lijst met vragen.

Lees hier de presentatie van Stadsbedrijven.
http://www.wijkraadovervecht.nl/data/WR-2019-05-16/Stadsbedrijven_WRO_16.5.2019.pdf
Het filmpje waar naar verwezen wordt kunt u hier op YouTube bekijken.

19:00 Pauze

19:10 Voortzetting Afvalinzameling en zwerfafval
Gelegenheid voor de aanwezigen om vragen te stellen.

20:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 19 maart 2019 PDF
Lijst met vragen aan Stadswerken PDF
Antwoorden politie op vragen uit de vergadering d.d. 19 maart 2019 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 19 Feb 2019 haar openbare wijkraadsvergadering in de Bibliotheek, Gloriantdreef 1. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is gezondheid en informatievoorziening

In 2016 kwam het bericht dat Overvecht de ongezondste wijk van Nederland was. Hoe is het daar twee jaar later mee gesteld?
En wat kan goede informatievoorziening van invloed zijn op de gezondheid in Overvecht? Lique Jobben en Nelleke van Erven van de Bibliotheek Utrecht lichten de informatievoorzieningsfunctie van de bibliotheek Overvecht toe.
Jacqueline van Riet en Petra van Wezel lichten de gezondheidssituatie in Overvecht toe.
De wijkwethouder Kees Diepeveen is aanwezig.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 19 Feb 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Bibliotheek Overvecht, Gloriantdreef 1, 3562 KW Utrecht
Bij het Groot Winkelcentrum

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 8 januari 2019

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Informatiefunctie Bibliotheek
Lique Jobben en Nelleke van Erven van de Bibliotheek Utrecht lichten de functie van de bibliotheek op gebied van informatievoorziening toe en er is gelegenheid tot vragen stellen.

20:45 Gezondheid
Jacqueline van Riet en Petra van Wezel lichten de resultaten van het programma Krachtige Basiszorg en de gezondheidssituatie in Overvecht toe.

21:00 Pauze

21:10 Vragen en discussie over de gezondheid in Overvecht

21:50 Rondvraag

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 8 januari 2019 PDF
Brochure resultaten Krachtige Basiszorg PDF
Hoofdlijnen gezondheidsprofiel Utrecht PDF
Gezondheidsprofiel Overvecht 2018 PDF
Informatie Overvecht Gezond PDF

Wijkraadpleging Verkeersveiligheid Het recht van de snelste?

De Wijkraad Overvecht heeft in 2018 zijn wijkraadpleging gewijd aan de beleving van de verkeersveiligheid in Overvecht. De focus licht daarbij op het gedrag en hoe de wijk verkeersveiliger kan worden. Maandag 11 februari j.l. werd het onderzoeksrapport door onderzoeksbureau XTNT aan wijkwethouder Kees Diepeveen overhandigd.

Het inleidende filmpje met interviews met diverse verkeersdeelnemers in Overvecht kunt u terug zien op
https://www.youtube.com/watch?v=8_uVNUCr5tY

U kunt HIER de korte versie van het XTNT advies Het recht van de snelste? lezen als pdf.
Het volledige rapport (55 pagina's) kunt u HIER lezen.
Ten slotte kunt u de reportage die UindeWijk van de presentatie op 11 februari heeft gemaakt bekijken.
https://www.youtube.com/watch?v=HvASxLLpWwQ
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 8 Jan 2019 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was het vervolg van de Versnelling "Samen voor Overvecht"

Het doel van het nieuwe programmaplan is dat Overvecht na 2022 een fijne wijk is voor iedereen om in te wonen, te werken en te verblijven.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 8 Jan 2019
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 11 december 2018

20:10 Mededelingen
    DB:
    Wijkraad:
    Wijkbureau:

20:20 Samen voor Overvecht
Kees Diepeveen licht toe dat in het Coalitieakkoord De Versnelling van Overvecht een hoger budget toegekend is met een langere looptijd. Er was 10,5 miljoen tot en met 2020 beschikbaar. Daar is 4 miljoen aan toegevoegd tot en met 2022. Kees Diepeveen licht de ambitie voor het nieuwe programmaplan toe.
Dit wordt momenteel ontwikkeld als "Samen voor Overvecht" (zie raadsbrief d.d. 17 oktober 2018).
Daarin zijn de vijf pijlers van de Versnelling omgevormd tot thema's, waarbij de pijlers gezondheid en welzijn samengevoegd zijn en het thema wonen toegevoegd is.
Per thema wordt de ontwikkeling hiervan toegelicht door programmamanager Marco van den Berg. Wijkregisseur Marina Slijkerman is aanwezig voor het gesprek met de wijkraad hierover.
De thema's worden in de volgende volgorde behandeld met gelegenheid tot vragen stellen:
    20.30 Aantrekkelijk woonklimaat
    20.40 Meedoen naar vermogen en ruimte voor ondernemerschap
    20.50 Doen wat nodig is in zorg en ondersteuning (verbeteren gezondheid en welbevinden bewoners)

21:00 Pauze

21:10 Vervolg Samen voor Overvecht
    21.10 Perspectief voor de jeugd
    21.20 Veiligheid: preventie waar mogelijk, repressie/norm herstellen waar nodig
    21.30 Discussie

21:50 Rondvraag

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Raadsbrief d.d. 17 oktober 2018 Samen voor Overvecht PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 11 december 2018 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 11 Dec 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering bij Power by Peers, Rhônedreef 40, 3561 VA Utrecht img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is de groencompensatie van de bomenkap op het Zandpad en ontwikkelingen rond de prostitutiezone

In 2013 is de raamprostitutie aan het Zandpad gesloten. De overlast die er was in de omgeving verdween daarmee.
In 2014 werd besloten tot een nieuwe locatie voor de raamprostitutie in Overvecht te vestigen en zijn hier 232 bomen voor gekapt.
De wijkraad Overvecht heeft van het begin af aan bezwaren geuit naar het College van Burgemeester en Wethouders over een nieuwe vestiging van raamprostitutie in Overvecht.
De zoektocht van gemeente naar ontwikkelaars/exploitanten voor de nieuwe prostitutiezone heeft al die jaren nog geen kandidaten opgeleverd.
De wijkraad zou het liefst zien dat de plannen ingetrokken worden. Nu gaat de gemeente een nieuw ontwikkelingsvoorstel voor de locatie toelichten.
Ook komt er een toelichting op het compensatieplan voor de 232 gekapte bomen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 11 Dec 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Power by Peers, Rhônedreef 40, 3561 VA Utrecht Zie kaart


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 6 november 2018

20:10 Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Natuur- en Milieugroep Overvecht NMO
Joke van der Ham van NMO licht doelstelling en activiteiten van NMO toe. NMO zoekt mensen in de wijk die daar graag een bijdrage aan willen leveren.

20:35 Groencompensatie bomenkap Zandpad
Marije van Mierlo, projectmanager bij de gemeente Utrecht licht de plannen toe. NMO heeft in 2016 een voorstel opgesteld hoe de groencompensatie voor de bomenkap aan het Zandpad er uit zou kunnen zien. De werkgroep Welzijn van de wijkraad heeft voor Marije een aantal vragen voorbereid.

21:00 Pauze

21:10 Het Nieuwe Zandpad
Antoniek Vermeulen, senior projectmanager bij de gemeente Utrecht licht de ontwikkelingen rond het Nieuwe Zandpad toe aan de hand van de brief die het College van Burgemeester en Wethouders daarover op 14 september jl. aan de gemeenteraad stuurde. De werkgroep Welzijn van de wijkraad heeft daarvoor een aantal vragen voorbereid.

21:55 Rondvraag

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 6 november 2018 PDF
Raadsbrief d.d. 19 september 2018 over het vervolg Nieuwe Zandpad PDF
Voorstel Groencompensatie van NMO in november 2016 PDF
Vragen van de werkgroep Welzijn over de groencompensatie Zandpad en het vervolg Nieuwe Zandpad PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 29 november 2018 (intern)
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 6 Nov 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is de Overvecht Noord Aardgasvrij

Overvecht Noord is als eerste wijk in Utrecht aangewezen om "van het aardgas" af te gaan. Er zijn bewoners die dit EUR 30.000 gaat kosten en die daar wakker van liggen. Over een paar jaar zullen de technische ontwikkelingen veel verder zijn en zullen de kosten voor de aanschaf van een dure, herrie makende warmtepomp lager zijn. Waarom dan nu Overvecht Noord en geen wijk die in betere sociaal-economische omstandigheden verkeert?
Wethouder Van Hooijdonk komt haar reactie op het tweede advies van de Wijkraad Overvecht hierover toelichten. Wijkwethouder Kees Diepeveen zal het tweede deel van de vergadering ook aanwezig zijn.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 6 Nov 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:45 Inloop
20:00 Opening
20:05 Verslag wijkraadvergadering 2 oktober 2018

20:10 Mededelingen
    DB:
        - Terugkoppeling driehoeksoverleg wijkraadvoorzitter - wijkregisseur - wijkwethouder
        - Continuïteit wijkraden
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 NPD Strook
De recente ontwikkelingen worden toegelicht door Margreet Kikkert - projectmanager Gemeente Utrecht, Tijmen Hamerslag - ontwikkelaar bij AM en Richard Dekkers - ontwikkelaar bij Van Wijnen. Aan de orde komt hoe de verdeling sociale woningen, koop en middenhuur is, hoe aardgasvrij deze woningen zijn en hoe de bouwplanning er uit ziet.

20:35 Overvecht Noord Aardgasvrij
Wethouder mw. Lot van Hooijdonk en senior projectleider Fred Jonker lichten hun reactie d.d. 23 oktober 2018 op het 2e advies van de wijkraad d.d. 17 juli 2018 toe. Ter voorbereiding is hen bijgaand memo toegestuurd door de wijkraad.

21:00 Pauze

21:05 Vervolg Aardgasvrij Overvecht Noord

21:55 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 2 oktober 2018 PDF
Memo aan mw. Van Hooijdonk en F. Jonker over Aardgasvrij Overvecht Noord PDF
Reactiebrief College van BenW d.d. 23 oktober 2018 inzake Overvecht Noord aardgasvrij PDF
2e advies Wijkraad Overvecht d.d. 17 juli 2018 inzake Aardgasvrij Overvecht Noord PDF
Vergaderplanning Wijkraad Overvecht 2019 PDF
Aanvullend advies voor Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE en FO) NRU en voorstel afkoppeling Moldaudreef d.d. 25 oktober 2018 PDF
Raadsbrief d.d. 17 oktober 2018 "Samen voor Overvecht" PDF
Raadsbrief d.d. 26 september 2018 "Stadsakkoord Wonen en Woonvisie" PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 2 Okt 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was de Sociaal Makelorganisatie

Het welzijnswerk in Overvecht was afgelopen vier jaar in handen van Wijk&Co. In het voorjaar is er een tender geweest voor verlening van de overeenkomst.
Deze uitvraag is na een lange procedure niet aan Wijk&Co toegekend, maar aan DOCK, een nieuwe organisatie in Utrecht. DOCK gaat de komende zes jaar het welzijnswerk voor de gehele stad, dus ook voor Overvecht uitvoeren.
Wat zijn de plannen van DOCK met Overvecht? Wat betekent deze wisseling van welzijnswerk voor de bewoners? Is het een bezuiniging?
Wij hopen er meer over te horen in deze wijkraadvergadering.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 2 Okt 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 29 augustus 2018

20:10 Mededelingen
    DB: - Terugkoppeling gesprek voorzitters wijkraden met wethouder Klein op 24 sept. jl.
        - Zie de bijlage met mededelingen DB
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Wijkraadpleging Verkeersgedrag
De opdracht voor de wijkraadpleging Verkeersgedrag is na verschillende opties en gesprekken gegeven aan XTNT Experts in Traffic and Transport en wordt uitgevoerd door Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog. Zie bijgaand de opzet van het onderzoek. Ricky Roozen houdt een korte toelichting.

20:30 DOCK
De organisatie DOCK heeft de opdracht ontvangen om het welzijnswerk in Utrecht uit te gaan voeren. Zij nemen in Overvecht de taken van Wijk&Co over. Jennifer de Vaal, transitiemanager van DOCK gaat de nieuwe organisatie voorstellen. Zij heeft van de werkgroep Welzijn een aantal vragen ontvangen, die zij mee zal nemen in haar presentatie.

21:00 Pauze

21:05 DOCK (vervolg)

21:55 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 28 augustus 2018 PDF
Vragen aan DOCK als leidraad voor de wijkraadvergadering op 2 oktober 2018 PDF
Opzet wijkraadpleging 2018 door XTNT d.d. 21 augustus 2018 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 28 Aug 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp: De Versnelling (Deel II)

Het thema van de vergadering is De Versnelling

Op 24 april jl. was het thema van de wijkraad De Versnelling. Een belangrijk en complex thema, waar nu een tweede vergadering aan gewijd wordt. Dit keer komen de 5 pijlers van De Versnelling aan bod: Gezondheid, Samenleven, Vreedzaam opvoeden en opgroeien, Werk en Ondernemerschap, Veiligheid.
Inmiddels ligt er een nieuw Coalitieakkoord waarin het programma voor de Versnelling verlengd wordt en niet meer eindigt in 2020. Ook wordt het budget verhoogd. Dit heet "doorschakelen naar een hogere Versnelling".
Wat wordt de nieuwe invulling hiervan?
Wij hopen er meer over te horen in deze wijkraadvergadering.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 28 Aug 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop
20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 10 juli 2018

20:10 Mededelingen
    DB:
    -    Zie de lijsten met afspraken DB d.d. 29 juni 2018 (bijlage)
    -    Secretaris en penningmeester gezocht
    -    Opslag wijkraadmateriaal
    -    Sociale buurtmarkt
    -    Rode Draad
    Wijkraad:
    -    Voortgang wijkraadpleging Verkeersgedrag
    Wijkbureau:

20:20 Huishoudelijk Reglement
Twee jaar geleden is afgesproken dat het Huishoudelijk Reglement van de Wijkraad Overvecht geactualiseerd zou worden. Het concept ligt nu voor ter becommentariëring door de wijkraadleden.

20:30 De Versnelling II
Op 24 april werd het eerste deel van bijgaand document in de wijkraad behandeld. Deel twee komt dit keer aan de orde. Inmiddels ligt er een nieuw Coalitieakkoord met plannen om de Versnelling naar een hogere versnelling door te schakelen. De Versnelling gaat daarmee ook na 2020 door en het budget wordt verhoogd.
Marina Slijkerman, wijkregisseur licht deel II, t.w. de vijf pijlers het programmaplan 2018 van de Versnelling toe, alsmede de nieuwe ontwikkelingen uit het Coalitieakkoord.

21:00 Pauze

21:05 Vervolg De Versnelling II

21:55 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 10 juli 2018 PDF
Concept Huishoudelijk Reglement PDF
Vragen bij Programmaplan 2018 Versnelling en de vijf thematische pijlers d.d. januari 2018 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 10 Jul 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is het Coalitieakkoord 2018-2022 Ruimte voor iedereen

In het nieuwe coalitieakkoord voor de gemeente Utrecht komt Overvecht regelmatig voor. De Versnelling van Overvecht wordt "versneld" en er komt meer geld beschikbaar. De nieuwe wijkwethouder Kees Diepeveen heeft als bijzondere portefeuille De Versnelling. Wat gaat dit allemaal betekenen voor Overvecht? Gaat dit betekenen dat de slechte lijstjes die wij nu als wijk aanvoeren zoals armoede, werkloosheid, zwakke gezondheid, eenzaamheid etc. nu beter gaan worden?
En wat staat er niet in het akkoord dat wij er wel graag in gezien zouden hebben? Waar gaan wij ons als Wijkraad de komende tijd op richten? De vergadering begint met een toelichting op het beleid van de werkgroep Verkeer die alle verkeerszaken in de Wijkraad bespreekt en van adviezen voorziet.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 10 Jul 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!
Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 19 juni 2018

20:10 Mededelingen
DB: - Zie de lijsten met afspraken DB d.d. 29 juni 2018 (bijlage)
Wijkraad: -
Voortgang wijkraadpleging Verkeersgedrag
Wijkbureau: -

20:20 Rode Draad
De Wijkraad werkt samen met het Bewoners Platform Overvecht voor het onderwerp verkeer. De werkgroep Verkeer is dan ook een gezamenlijke werkgroep van de Wijkraad en het BPO. Om duidelijk te maken wat het beleid en de werkwijze van de werkgroep is, is het document Rode Draad opgesteld. Trekker van de werkgroep Annette van den Bosch zal dit document toelichten en vragen, die de wijkraadleden hierover hebben, beantwoorden.

20:50 Pauze

21:00 Coalitieakkoord 2018-2022 Ruimte voor iedereen
In het nieuwe coalitieakkoord komt Overvecht veel voor. Zie bijgaand een leidraad voor de Wijkraad Overvecht om het te lezen en te bespreken. Wat vinden wij als Wijkraad van belang voor de wijk en welke punten willen wij als Wijkraad de komende tijd gaan volgen?
Dat doen we aan de hand van de volgende drie vragen:
    - Welke punten in het akkoord maken ons blij?
    - Welke punten in het akkoord hebben voor Overvecht een duidelijkere uitwerking nodig?
    - Missen wij in het akkoord punten voor Overvecht?

21:55 Rondvraag

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 19 juni 2018 PDF
Rode Draad d.d. september 2018 PDF
Coalitieakkoord 2018-2022 Ruimte voor iedereen PDF
Leeswijzer bespreking Coalitieakkoord 2018-2022 PDF
Reactie d.d. 26 juni 2018 op advies DCM de Gagel PDF
Reactie d.d. 7 juni op op advies Overvecht-Noord aardgasvrij PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 19 Jun 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering bij Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht. img/vergaderen1-735807.jpg

Themavergadering De Buurtteams

Ruim een jaar geleden op 13 april 2017 was de Wijkraad in gesprek met de Buurtteams. Zoals destijds beloofd, zetten we dat gesprek nu voort.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 19 Jun 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht.

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:45    Inloop

20:00    Opening

20:05    Prostitutiezone
Projectmanager van de gemeente, Gabie Mulders, licht de stand van zaken toe. Ook gaat zij in op de compensatie van de bomen die gekapt zijn op het Zandpad.

20:25    Verslag wijkraadvergadering 24 april 2018

20:30    Mededelingen
    DB:
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:35    Buurtteams Overvecht
Willemijke de Vroom (buurtteams Sociaal) en Vincent van Miert (buurtteams Jeugd) lichten het beleid van de buurtteams toe. De werkgroep Welzijn van de wijkraad heeft hen daarvoor een vragenlijst toegestuurd (bijlage).

21:00    Pauze

21:10    Vervolg Buurtteams Overvecht

21:55    Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering d.d. 24 april 2018 PDF
Vragen Werkgroep Welzijn aan de Buurtteams PDF
Advies voor verkeersveiligheid Amazonedreef e.o. d.d. 20 april 2018 PDF
Reactie BenW d.d. 19 april jl. op het advies over de Amazonedreef e.o. d.d. 5 februari 2018 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 24 Apr 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

De Versnelling (*)

De wijkraad heeft een document met vragen over De Versnelling opgesteld.
Omdat het onderwerp te omvangrijk is om in één vergadering af te handelen, is dit document gesplitst in een algemeen deel en een deel over de vijf pijlers (gezondheid, samenleven/zorg, opvoeden/opgroeien, werk/ondernemerschap en veiligheid). In deze vergadering wordt het algemeen deel behandeld.

De wijkregisseur Marina Slijkerman gaat met de wijkraad daarover in dialoog, brainstormen, elkaar informeren, ervaringen en inzichten delen, om samen weer - ieder vanuit de eigen rol - verder te komen. Marina heeft eveneens een aantal vraagpunten voor de wijkraad voorbereid, die opgenomen zijn in het document.

In de vergadering op 10 juli a.s. zal het deel met de vijf pijlers behandeld gaan worden.

(*) Zie hier op de website van de gemeente voor meer informatie over de Versnelling.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 24 Apr 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

19:30 Inloop

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 20 februari 2018

20:10 Mededelingen
    DB
    - Zie de lijst met afspraken DB d.d. 12 april 2018 (bijlage)
    - Wijkraadpleging 2018
    Wijkraad
    Wijkbureau

20:20 Aardgasvrij Overvecht Noord
Marianne Nevens, omgevingsmanager voor de project Aardgasvrij en Xander Verduijn, de nieuwe projectleider lichten de actuele ontwikkelingen kort toe.

20:40 Pauze

20:50 De versnelling
De wijkregisseur Marina Slijkerman gaat met de wijkraad daarover in dialoog, brainstormen, elkaar informeren, ervaringen en inzichten delen, om samen weer - ieder vanuit de eigen rol - verder te komen.
Lees hier (PDF) de presentatie van Marina over de Versnelling.

21:50 Rondvraag

22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 27 maart 2018 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 12 april 2018 PDF
Vragen bij Programmaplan 2018 Versnelling PDF
Programmaplan De Versnelling 2018 PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 27 Mrt 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was Armoede

Armoede is misschien wel het grootste probleem van Overvecht. Het doordrenkt het hele leven van iemand. Is er geld om te sporten? Kunnen de kinderen mee op schoolreis? En kan de huur over worden gemaakt? Gezondheid, sociaal meedraaien, basisvoorzieningen en een gezonde relatie. Het kan allemaal onder druk komen te staan door armoede. Er is ook nog veel onduidelijk over armoede in onze wijk en wat er mogelijk is om het te bestrijden.

Sabine Quak, Senior Beleidsadviseur armoede en schulddienstverlening en Manon Teunissen beleidsadviseur Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht behandelen de lijst met vragen die zij van de wijkraad ontvangen hebben (zie bijlage).

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 27 Mrt 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45 Inloop

20:00 Opening

20:05 Armoede
Sabine Quak, Senior Beleidsadviseur armoede en schulddienstverlening en Manon Teunissen beleidsadviseur Werk en Inkomen van de gemeente Utrecht behandelen de lijst met vragen die zij van de wijkraad ontvangen hebben (zie bijlage).

21:00 Pauze

21:10 Armoede
Vervolg van de onderwerpen.

20:30 Verslag wijkraadvergadering 20 februari 2018

20:35 Mededelingen
DB:
    - Zie de lijst met afspraken DB d.d. 15 maart 2018 (bijlage)
    - Aardgasvrij Overvecht Noord
Wijkraad: -
Wijkbureau: -

21:50 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 20 februari 2018 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 15 maart 2018 PDF
Vragen aan Sabine Quak voor de behandeling van het onderwerp armoede PDF
Advies d.d. 15 maart 2018 van de wijkraad aan BenW over Gezond en aangenaam wonen in Overvecht PDF
Verslag presentatie wijkraadpleging Wonen op 6 februari 2018 PDF
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 20 Feb 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in de Mattheusschool, Nigerdreef 8, 3564 EH Utrecht img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is een Veilig Overvecht

'Bewoonster in haar slaap geraakt door verdwaalde kogel', 'Illegaal bedrijfsverzamelgebouw gesloten' en 'leegloop politiekorps Overvecht'. Dit is slechts een kleine greep uit de onderwerpen met betrekking tot veiligheid uit Overvecht de afgelopen 12 maanden. Is het echt zo slecht gesteld met de veiligheid in de wijk of zijn deze berichten vooral van invloed op het gevoel van (on)veiligheid?

Arne Mooij (Gebiedsmanager Veiligheid) en Annemieke Tomassen (Sr. gebieds-manager Veiligheid) van het Wijkbureau Overvecht en Rogier Donk (operationeel expert/wijkagent Politie Overvecht) behandelen aan de hand van vragen van de wijkraad de onderwerpen autobranden, criminaliteit, politiecapaciteit, jongerenproblemen, handhavingsprogramma 2018, verkeersveiligheid en gebedsplaatsen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 20 Feb 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Mattheusschool, Nigerdreef 8, 3564 EH Utrecht


Agenda
20:00 Opening
20:05 Verslag wijkraadvergadering 16 januari 2018
20:10 Mededelingen
        - DB (zie bijlage)
        - Wijkraad
        - Wijkbureau
20:20 Wijkraadpleging 2018
20:30 Veiligheid
21:00 Pauze
21:05 Veiligheid
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 16 januari 2018 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 8 februari 2018 PDF
Notitie "de wijkraadpleging is van ons allemaal!" d.d. 11 februari 2018 PDF
Advies d.d. 18 januari 2018 van de wijkraad aan BenW over Aardgasvrij Overvecht Noord PDF
Advies d.d. 22 december 2017 van de wijkraad aan BenW over Doe Mee Centrum de Gagel PDF
Advies d.d. 5 februari 2018 over de Amazonedreef e.o. PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Dinsdag 16 Jan 2018 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was een leefbare openbare ruimte in Zuid en verkeersveiligheid in Noord

De openbare ruimte in het gebied rond de Taagdreef kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken. Hier is geld voor beschikbaar vanuit de gemeente. De wijkraad heeft o.a. vragen over het inleveren van groen, de verkeerstructuur en het gebruik van grasstenen.
In Overvecht-Noord wordt de Amazonedreef verkeersveiliger ingericht. De wijkraad vraagt zich af of de situatie echt wel veiliger wordt.

Projectmanager Rachel Broekmolen (Taagdreef) en projectleider Maaike Teeseling (Amazonedreef) komen toelichting geven en aan gaan in gesprek met de wijkraad en aanwezigen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: DINSDAG 16 Jan 2018
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19:45
Inloop
20:00
Opening
20:05
Verslag wijkraadvergadering 14 december 2017
20:10
Mededelingen
    DB:
        - Zie de lijst met afspraken DB d.d. 4 januari 2018 (bijlage)
        - Presentatie wijkraadpleging wonen
        - Bijeenkomst evaluatie krachtwijkenbeleid
        - Advies Aardgasvrij Overvecht Noord
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -
20:20
Flyers Wijkraad
In verband met de naamsbekendheid van de wijkraad gaat de werkgroep Communicatie onze flyers in een grote oplage laten drukken met het plan om bij elke woning in de wijk een flyer te bezorgen. Omdat het te duur is om ze door een drukwerkverspreider te laten bezorgen, en omdat het goed lijkt voor het contact met de achterban, is het plan dat de wijkraadleden dit zelf gaan doen. Als elk wijkraadlid een buurtje voor zijn rekening neemt gedurende enige tijd, is dit opgelost. Michiel van Uden bespreekt dit plan en inventariseert wie er een buurtje wil bezorgen.
20:30
Taagdreef
In het kader van de kwaliteitsimpuls openbare ruimte in Overvecht is er voor de Taagdreef en omgeving 2,1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor kwaliteitsverbetering. Rachel Broekmeulen, projectmanager van de gemeente, Ulrike Centmayer, stedebouwkundige en Stephanie de Gier, projectassistent komen de mogelijkheden bespreken. Aan de hand van een voorbeeldaanpak heeft de wijkraad heeft daarvoor een set vragen opgesteld, die beantwoord gaan worden.
21:10
Pauze
21:15
Amazonedreef
Maaike van Teeseling, projectleider en Ruud Diteweg Adviseur verkeer en mobiliteit Overvecht van de Gemeente Utrecht lichten het besluit verkeersveilige inrichting Amazonedreef (het noordelijke deel) toe. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
21:55
Rondvraag
22:00
Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 14 december 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 4 januari 2018 PDF
Vragen wijkraad aan de projectleiding van de kwaliteitsverbetering Taagdreef PDF
Aanpak openbare ruimte Taagdreef en omgeving PDF
Wijkbericht d.d. december 2017 over het besluit inzake verkeersveilig inrichting Amazonedreef e.o. PDF
Schetsontwerp Amazonedreef PDF
Kaartje Amazonedreef PDF
Notitie d.d. oktober 2017 verkeersveilig Amazonedreef PDF
Raadsbrief Amazonedreef verkeersveilige inrichting en reactie op bussluis PDF
Grafiek snelheidsmeting Amazonedreef PDF
lessons learned wijkaanpak PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 14 December 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was 'Overvecht Noord aardgasvrij: de stad de lusten en Overvecht de lasten?'

Het college heeft onlangs besloten dat Overvecht Noord vanaf 2030 van het aardgasnetwerk zal worden afgesloten. Dit heeft enorme consequenties voor de Overvechters, zowel voor huurders als voor woningeigenaren. De vraag is waarom Overvecht Noord - niet bepaald de meest kapitaalkrachtige wijk van Utrecht - als eerste aan de beurt is. En hoe is de gemeente van plan om de Overvechters te compenseren voor alle problemen waar ze tegenaan zullen lopen als pioniers in dit proces?

Projectleider Fabian Mol en omgevingsmanager Marianne Nevens van de gemeente lichten de doelstelling en plannen toe. De wijkraad heeft met een aantal adviseurs o.l.v. Michiel van Uden een lijst met vragen opgesteld die door Fabian en Marianne beantwoord zullen worden.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 14 December 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 16 november 2017

20:10 Mededelingen
DB:
- Zie de lijst met afspraken DB d.d. 4 december 2017 (bijlage)
Wijkraad:
- Werkgroep Communicatie: traject met Saluti
- werkgroep Wonen: voortgang wijkraadpleging
Wijkbureau: -

20:25 Wijkraadpleging 2018
Nu de wijkraadpleging 2017 zijn voltooiing nadert en de presentatie daarvan vastgesteld is op 6 februari 2018, is er weer ruimte om voorstellen te doen voor de wijkraadpleging 2018.

21:35 Overvecht Noord aardgasvrij

21:00 Pauze

21:05 Overvecht Noord aardgasvrij

22:00 Sluiting en informele nabespreking/borrel

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 16 november 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 4 december 2017 PDF
Vragen wijkraad aan de projectleiding van Overvecht Noord aardgasvrij d.d. 20 november 2017 PDF
Werkdocument Overvecht Noord Aardgasvrij versie 0.1 d.d. september 2017 PDF
Advies Wijkraad Overvecht over NRU d.d. 27 november 2017 PDF
Reactie BenW op advies Wijkraad Overvecht Bevordering Gezondheidskansen d.d. 29 november 2017 PDF
Beantwoording vragen wijkraad (toegevoegd!) PDF
Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 16 November 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is 'JoU jongerenwerk onmisbaar voor Overvecht?'

We horen het dagelijks in Overvecht: 'Ik loop liever een blokje om dan dat ik langs die groep hangjongeren moet' . Maar ook: 'Er is hier niks voor de jeugd, dan worden ze natuurlijk vervelend' . De wijkraad en bewoners gaan in gesprek met JoU over de staat van het jongerenwerk in Overvecht. Hoe worden de jongeren zelf betrokken, maar bijvoorbeeld ook de ouders? En zou een cultureel centrum zoals het Krachtstation in Kanaleneiland ook voor Overvecht van toegevoegde waarde zijn?

Lidwien Knibbeler (directeur), Durmus Can (teamleider Overvecht), Nurettim Eren (coördinatie Jongerenwerk op straat) presenteren het beleid van JoU in het algemeen en de activiteiten in Overvecht in het bijzonder.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 16 November 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 26 oktober 2017

20:10 Mededelingen
    DB: - Groepsfoto
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:30 NRU
De inspraakronde is ingegaan. De wijkraad gaat een advies uitbrengen over de plannen. Het conceptadvies wordt door Annette van den Bosch besproken.

21: 45 Jongerenorganisatie Utrecht JoU
Presentatie van het beleid van JoU in het algemeen en de activiteiten in Overvecht in het bijzonder.

21:10 Pauze

21:20 Vervolg JoU
Vragen en gesprek n.a.v. de presentatie

22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 6 november 2017 PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 26 oktober 2017 PDF
Vragen wijkraad aan JoU PDF
Concept advies NRU nog niet beschikbaar als PDF


Voor meer informatie:
Els Wegdam, voorzitter wijkraad Overvecht
☎ 06 - 2243 9186
info@wijkraadovervecht.nl
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 26 Oktober 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was 'Overvecht, mag het iets gezonder?'

'Overvecht ongezondste wijk van Nederland'. We kunnen ons deze wat suggestieve kop in de krant van eerder dit jaar nog goed herinneren. Er zijn veel redenen te bedenken waarom de gemiddelde Overvechter wat meer zorgkosten maakt dan een gemiddelde bewoner van een andere Utrechtse wijk. Toch zijn er in onderzoekscijfers wel aanwijzingen te vinden hoe deze gemiddelde Overvechter wat gezonder door het leven zou kunnen.

Eva van der Meer, Gezondheidsexpert voor Overvecht Noordoost, Oost en Binnenstad bij de afdeling Volksgezondheid van de gemeente, gaat met ons in gesprek over de onderzoekscijfers (o.a. over ziekten en aandoeningen, beweging, eenzaamheid, zorggebruik en woonomgeving) die Overvecht betreffen. Hoe kijken jullie naar de bevindingen? Wat zeggen de cijfers? Welke belangrijke ontwikkelingen zien jullie om je heen?

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 26 Oktober 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Rode zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening
20:05 Verslag wijkraadvergadering 7 september 2017
20:10 Mededelingen
    DB:
    - Overvecht Noord Aardgasvrij
    - Opbrengsten Sociale Buurtmarkt
    - Reacties van BenW ontvangen op de adviezen Wat waardeert de Overvechter?, Werk maken met werk en de Tippelzone. Hebben deze adviezen verdere bespreking nodig?
    - Vergaderrooster 2018
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

20:20 Evaluatie project "de Versnelling van Overvecht"
21:05 Pauze
21:15 Gezondheid in Overvecht
21:55 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 7 september 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 16 oktober 2017 PDF
Raadsbrief Overvecht-Noord aardgasvrij in 2030 PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op advies Wijkraad over "Werk maken met werk" PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op advies Wijkraad "Wat waardeert de Overvechter?" PDF
Reactie gemeente d.d. 5 september 2017 op 2e advies Wijkraad "Tippelzone" PDF
Email d.d. 12 oktober 2017 over standpunt werkgroep verkeer op bus-sluis Amazonedreef PDF
Vergaderrooster 2018 PDF
Power-point-presentatie De Versnelling PDF
verslag Sociale Buurtmarkt PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 7 September 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was NRU: Bereikbaarheid & Schone lucht

Het opwaarderen van de NRU heeft voor de wijk Overvecht grote gevolgen. In potentie biedt het opwaarderen zowel kansen als bedreigingen. Met het recent toegezegde extra budget zijn er wellicht meer kansen om Overvecht vooruit te helpen door een opgewaardeerde Noordelijke Randweg Utrecht. De wijkraad heeft vragen over de communicatie rond de inspraak, de gevolgen van tunneldosering in de Leidsche Rijntunnel voor de NRU, de luchtkwaliteit en de ontsluiting en doorstroming van verkeer van en naar de wijk.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 7 September 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: rode zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

20:00 Opening
20:05 NRU
Marijke van Wely, omgevingsmanager Noordelijke Randweg Utrecht en Guus Catau,
projectmanager van de NRU bespreken de bijgaande vragen van de wijkraad.
20:50 Zelfevaluatie wijkraden van adviezen aan B&W
Zie bijlage.
21:00 Pauze
21:15 Mededelingen
- DB:
    - Evaluatie Versnelling in wijkraadvergadering 26 oktober
    - VMU Overvecht in de wijkraadvergadering 26 oktober
    - 2e advies Tippelzone
    - 15 september evaluatieavond wijkraad
    - Rosendael
    - Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
    - Veiligheidstelefoonnummers
    - Participatietraject DMC de Gagel
    - Bijeenkomst 23 augustus over subsidie Buurtteams
    - Ideeën voor Column volgende editie Dreefnieuws
- Wijkraad:
    - Sofyan el Kandoussi: project Wijkbroers
    - Michiel van Uden: Sociale Buurtmarkt 15 september a.s. Zie bijlage
    - Mohamed Joemman: Voortgang wijkraadpleging Gezond en Aangenaam wonen in Overvecht
    - etc.
- Wijkbureau:
    - Personeelsbezetting Wijkbureau
    - etc.
22:00 Sluiting en informele nabespreking/borrel

    Bijlagen Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 22 juni 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 7 augustus 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 28 augustus 2017 PDF
2e advies Tippelzone d.d. 19 augustus 2017 PDF
vragen over NRU voor WR overleg 7 sep 2017 PDF
Vragen aan Rosendael door Wijkraad Overvecht 15 augustus 2017 PDF
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte in Overvecht en Kanaleneiland 28-06-2017 PDF
Advies d.d. 8 juli 2017 over de Westelijke Stadsboulevard PDF
Onderwerpen Sociale Buurtmarkt 15 september a.s. PDF
Rapport d.d. 5 augustus Zelfevaluatie wijkraden van adviezen aan B&W PDF
Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 22 Juni 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is Participatie

De gemeenteraad van Utrecht heeft in het traject rondom 'motie 155' een nota geschreven 'Al doende vernieuwen'. In de vernieuwde vorm van participatie wordt de rol van de wijkraad wat uitgebreid. Wijkraad Overvecht gaat meedoen aan pilotproject 'DMC de Gagel'. We zullen bespreken hoe we als wijkraad deze nieuwe rol in willen gaan vullen. Hierbij is inbreng van buiten de wijkraad ook meer dan welkom. Niet alleen de gemeente moet oog hebben voor participatie, maar wij als wijkraad zeker ook. Praat en doe dus mee, ook deze vergadering!

Sophie Gunnink, projectmanager werkzaam bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente, is aanwezig om met de wijkraad te praten over deze nieuwe rol van de wijkraad in de nieuwe participatie.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 22 Juni 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening

20:05 Verslag wijkraadvergadering 11 mei 2017
N.a.v. deze vergaderingen zijn de Motie Stimuleer woon-zorg initiatieven M 39/2015 en de Nota van Solgu over maatvoering en samenstellen woonzorgfuncties toegevoegd door Job Haug.

20:15
    - DB
        Voortgang evaluatie
        Welk wijkraadlid wil volgend DB op roulatiebasis meevergaderen?
        Tippelzone
        Relatie met BPO
        datum vergadering in november die nog niet vastgesteld was, wordt donderdag 16 november.
    - Wijkraad
    - Wijkbureau

20:25 Wijkraadpleging Wonen
    Trekker van de wijkraadpleging, Mohamed Joemman, presenteert
    het plan van aanpak en bespreekt de hoofddoelstelling.

20:55 Onderwerpen vergaderingen najaar 2017
Het DB wil graag weten naar welke onderwerpen de voorkeur van de wijkraad uitgaat. Alle suggesties van de wijkraad zijn welkom.
Suggesties van het DB zijn de volgende:
- Recente ontwikkelingen rond de NRU
- Nota van uitgangspunten aanbesteding Wijk & Co
- Aanpak buurtbemiddeling in verband met overlast in woonomgeving door José van
den Berg van U-Centraal
- Promotieonderzoek Neeltje Spit van Wijk&Co naar contacten tussen asielzoekers met een verblijfsvergunning die al langer in de wijk wonen en 'gevestigde' Nederlanders en de rol van de organisaties hierin in Overvecht en NoordOost.
- Voorbereiden op de participatie in de nieuwe Omgevingswet

21:15 Pauze

21:20 Participatie
N.a.v. motie 155 is de nota "Al doende vernieuwen" (zie bijlage)
aangenomen door de gemeenteraad. Voor Overvecht betekent dit dat DMC De
Gagel aangewezen is als pilotproject (zie uitnodiging plus projectplan).
De vraag aan de wijkraadleden is voor welke participatievorm wij gaan
kiezen en wie in de projectgroep zitting wil nemen. Stadsbreed is het
Utrechts Praktijknetwerk Participatie opgericht, waarvoor op 5 juli de
eerste van drie bijeenkomsten is. Ook hiervan is de vraag wie uit de
wijkraad gaat deelnemen aan de bijeenkomsten. Sophie Gunnink,
projectmanager werkzaam bij het Projectmanagementbureau van de Gemeente,
is aanwezig om met de wijkraad te praten over onze rol als wijkraad in de
nieuwe participatie.

22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 11 mei 2017 PDF
Motie Stimuleer Woon-zorg initiatieven M 39/2015 d.d. 4 juni 2015 PDF
Nota d.d. 10 juni 2017 van Solgu over maatvoering en samenstellen woonzorgfuncties PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 12 juni 2017 PDF
Reactie d.d. 11 april van Burgemeester en Wethouders over de Tippelzone PDF
Plan van Aanpak d.d. 14 juni 2017 Wijkraadpleging Wonen PDF
Mail d.d. 22 februari 2017 van Kees Diepeveen over vernieuwen wijkparticipatie PDF
Mail d.d. 6 juni 2017 van Sophie Gunnink over deelname aan project DMC De Gagel PDF
Projectcontract d.d. 31 mei 2017 PDF
Mail d.d. 7 juni 2017 van Praktijknetwerk Participatie met uitnodiging voor deelname PDF
Nota Al doende vernieuwen d.d. februari 2017 PDF
overleg BPO en DB Wijkraad d.d. 18 mei 2017 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 11 Mei 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in t Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was Wonen

    Wat zijn de plannen van de drie woningcorporaties met Overvecht? Blijft het wel ruim en groen wonen in deze mooie wijk? Joop ten Brink van MItros, Jeske Hoogebeen en Peter Meeuwis van Portaal en Martijn Broekman van Bo-Ex lichten de plannen toe.

De wijkraad gaat dit jaar zijn wijkraadpleging over het onderwerp wonen houden en haalt uit de discussie die volgt hiervoor aanknopingspunten. Na de wijkraadpleging brengt de Wijkraad advies aan Burgemeester en Wethouders.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 11 Mei 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

    20:00 Opening
    Opening door Els Wegdam
    Welkom aanwezigen en melding afwezige wijkraadleden

    20:05 Mededelingen
    - DB
        Afsprakenlijst DB 1 mei 2017
        Voortgang evaluatie
        Wie wil deelnemen aan de werkgroep Wijk Actie Plan met het Wijkbureau?
        Welk wijkraadld wil volgend DB op roulatiebasis meevergaderen?
    - Wijkraad
    - Wijkbureau
    20:15 Verslag wijkraadvergadering 13 april 2017

    20:20 Portaal
    Jeske Hoogebeen, Adviseur Volkshuisvesting en Peter Meeuwis, Senior
    Assetmanager bij Portaal Utrecht en Peter lichten de plannen van
    Portaal voor Overvecht toe; zowel het vastgoed als het sociale deel.

    20:40 Bo-Ex
    Martijn Broekman, Projectmanager Vastgoed & Ontwikkeling,
    licht het plan Ivoordreef van Bo-Ex toe.

    21:00 Pauze

    21:10 Mitros
    Joop ten Brink, Senior Vastgoedontwikkelaar,
    licht de plannen van Mitros voor Overvecht toe.

    21:30 Plenaire discussie en vragen
    Wijkraad Overvecht gaat dit jaar de wijkraadpleging over het onderwerp
    "Wonen" houden. In deze discussie willen we graag onderwerpen horen die
    belangrijk zijn om in de wijkraadpleging van bewoners en andere
    betrokkenen te vernemen.

    22:00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen
Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 14 maart 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 1 mei 2017 PDF
Advies d.d. 11 april aan Burgemeester en Wethouders over de Tippelzone PDF
Reactie gemeente op de vragen d.d. 27 maart 2017 over verkeersveiligheid PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 13 April 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering bij Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht
img/vergaderen1-735807.jpg

Themavergadering De Buurtteams

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 13 April 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: Buurtteam de Gagel, Pagodedreef 49, 3564 XR Overvecht Zie kaart


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

20.00 Opening
Opening door Els Wegdam: de wijkraadvergadering is vandaag te gast bij het Buurtteam De Gagel.

20.05 Voorzitterschap
Nu Jasper is afgetreden is de vraag of er wijkraadleden zijn die hem wensen op te volgen. Zo niet dan is Els Wegdam bereid het voorzitterschap weer op zich te nemen. De mening van de wijkraadleden wordt gevraagd.

20.07 Mededelingen
- DB
        - afwezige leden
        - afsprakenlijst DB 3 april 2017
        - Wijkraadpleging Wonen
        - Voortgang evaluatie
        - vertrek Wilhelmien Looymans
- Wijkraad
- Wijkbureau

20.15 Verslag wijkraadvergadering 23 maart 2017

20.20 Rondvraag

20.30 Buurtteams
Renate van der Laan en Willemijke de Vroom presenteren de Buurtteams
    - Hoe loopt het nu?
    - De basisopdracht van de Buurtteams
    - De focus voor 2017
    - Evaluatie van de voordeuren
en de wijkraadleden stellen vragen

22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 23 maart 2017 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 3 april 2017 PDF
Verslag Driehoeksoverleg 16 maart 2017 PDF
Vragen aan Wijkbureau Overvecht over verkeersveiligheid d.d. 27 maart 2017 PDF
Wijkraad Overvecht houdt Donderdag 23 Maart 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is Veiligheid

Voor de Overvechters is veiligheid en het gevoel van veiligheid altijd een belangrijk issue. Zeker buiten de wijk leeft het gevoel dat Overvecht geen veilige plek is om te zijn. Mensen die in de wijk wonen, werken, recreëren etc. worden niet dagelijks met criminaliteit en geweldsdelicten geconfronteerd, maar toch wel regelmatig. Als wijkraad houden we goed contact met de gemeente en politie om de zorgen van bewoners te bespreken en met elkaar tot inzichten te komen hoe de veiligheid te vergroten.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 23 Maart 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in t Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00     Opening
Welkom aanwezigen/toehoorders

20:05     Veiligheid, criminaliteit, geweld
Arne Mooij gebiedsmanager Veiligheid bij het wijkbureau Overvecht, praat ons bij over de visie op geweld en criminaliteit. Verder spreekt hij met de wijkraad over het wijkveiligheidsplan 2017, dat opgesteld gaat worden.

21:00     Pauze

21:05
    Afmeldingen en vaststellen van de agenda.
    Verslag wijkraadvergadering op 26 januari 2017
    Mededelingen
    DB: -
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -

21:20     Wijkraadpleging 2017
Vorige vergadering is gesproken over mogelijke onderwerpen als wonen en veiligheid. Hier is nog geen duidelijke keus in gemaakt. Welke van de 2 onderwerpen gaat het worden?
Wie gaat de werkgroep trekken?
Wat zijn elementen die in de onderzoeksvraag opgenomen worden?

21:40     Themavergaderingen op locatie
Er gaan dit jaar 2 themavergaderingen op een locatie georganiseerd worden, die verband houdt met het thema van de vergadering, in de maanden april en november.
Te denken valt aan de buurtkamers, de nieuwbouw van de scholen aan de Van Brammendreef, aan de 0 op de meter flats aan de Camera Obscuradreef, een interessante vestiging op het Bedrijventerrein.
De wijkraadleden wordt gevraagd om suggesties te doen voor een thema en een bijpassende locatie.

21:55     Rondvraag

22.00     Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag Wijkraad Overvecht 2017-01-26 PDF
Verslag DB 2017-02-21 PDF
Afspraken DB 2017-03-13 PDF
Beantwoording vragen PvdA Verkeersveiligheid in Overvecht PDF
Antwoorden op vragen WR Verkeersveiligheid 2017-01-26 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 26 Januari 2017 zijn openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was Verkeer(schaos)

Wellicht de grootste bedreiging voor zowel de veiligheid als leefbaarheid
in Overvecht wordt gevormd door de verkeersjungle van de wijk.
Verkeersongevallen vinden buitensporig vaak plaats, te hard rijden is de
norm en richting aangeven een uitzondering. Hier bovenop wordt Overvecht
met een extra verkeers- en leefbaarheidsprobleem geconfronteerd in de
vorm van de opwaardering van de NRU, mede onder druk van de verbreding
van de A27 en de A12.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: Donderdag 26 Januari 2017
•     Tijd:    20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht


De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening
    Welkom aanwezigen/toehoorders, afmeldingen en vaststellen van de agenda.
20:05 Verslag 15 december 2016
20:10 Mededelingen
    DB
        - Adviseurschap Abdel Harchaoui
    Wijkraad
        - Terugkoppeling door Nelleke Wuurman uit de RIA over onderwijs
    Wijkbureau
20:20 Wijkraadpleging 2017
    Mogelijke onderwerpen: wonen, onderwijs (Havo in Overvecht?)
    en vorming van een werkgroep om de wijkraadpleging te trekken.
20:30 Verkeer
    David Bueno - wijkadviseur Wijkbureau en Ruud Ditewig Adviseur verkeer en mobiliteit
    Overvecht van de gemeente Utrecht bespreken verschillende verkeersvraagstukken in de
    wijk, zoals de recente verkeersongelukken, de aanpak van kruispunten en
    fietsoversteekplaatsen, alsmede de handhaving van verkeersovertredingen.
21:10 Pauze
21:20 Noordelijke Randweg Utrecht
    Marijke van Wely, projectmanager NRU licht de actuele stand van zaken van de NRU toe,
    zoals het Ghandi-, Dunant- en Kochplein, de afkoppeling van de Moldaudreef.
21:55 Rondvraag
22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 16-01-2017 PDF
Verslag en actiepunten vergadering 15-12-2016 PDF
Advies d.d. 09-01-2017 Bevordering Gezondheidskansen Overvecht PDF
Jaarverslag 2015 PDF
Jaarverslag 2016 PDF
Reactie BenW d.d. 14-12-2016 op ons advies over de werking van het Initiatievenfonds PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 15 december 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in De Dreef, Schooneggendreef 27B, 3562 GG Utrecht
img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering is De Versnelling

De gemeente wil Overvecht versneld ontwikkelen. Daarom is er EUR 10,2 miljoen vrijgemaakt voor de Versnelling van Overvecht. Hoe gaat het nu met dit traject? Wat loopt er goed en waar kan het beter? Projectleider Annemarie Reijntjes licht toe waar we staan in de Versnelling en hoe de plannen voor de komende tijd er uit zien. Zij gaat daarbij in gesprek met de wijkraad over de plaats die diversiteit, cultuursensitiviteit en inclusiviteit in het plan hebben.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 15 december 2016
•     Tijd:
            19.30 - 20.00 uur rondleiding door Buurtcentrum De Dreef
            20.00 - 22.00 uur Wijkraadvergadering
•     Locatie: De Dreef, Schooneggendreef 27B, 3562 GG Utrecht
zie de kaart

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
19.30 Rondleiding door De Dreef door Arjen van Ree
20.00 Opening
    Welkom aanwezigen/toehoorders, afmeldingen en vaststellen van de agenda
20.05 De Versnelling van Overvecht
    Projectleider Annemarie Reijntjes licht toe waar we staan in de
    Versnelling en hoe de plannen voor de komende tijd er uit zien.
    Zij gaat daarbij in gesprek met de wijkraad over de plaats die
    diversiteit, cultuursensitiviteit en inclusiviteit in het plan hebben.
21.05 Pauze
20.10 Verslag 10 november 2016
21.20 Mededelingen
    DB: - Zie de afsprakenlijst van het DB op 6 december jl.
    - overige mededelingen
    Wijkraad: -
    Wijkbureau: -
21.30 Wijkraadpleging 2017
    De wijkraadleden gaan er met elkaar over in gesprek welk
    onderwerp in Overvecht zij van belang vinden om te onderzoeken in 2017.
21.45 Compensatie bomen Zandpad
    Voor de herinrichting van de prostitutiezone zijn 182 bomen
    gekapt en komen er 75 terug. Jasper Fastl zal aan de hand van
    een korte presentatie voorstellen bespreken voor de invulling hiervan.
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking


    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 10 november 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 6 december 2016 PDF
Advies d.d. 9 november 2016 over de werking van het Initiatievenfonds PDF
Advies d.d. 17 november 2016 n.a.v. de WRP 'Wat waardeert de Overvechter?' PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 10 november 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 10 november 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening
    Welkom aanwezigen/toehoorders, afmeldingen en vaststellen van de agenda
20.10 Verslag 6 oktober 2016
20.15 Mededelingen
    DB: - Lidmaatschap Wendy de Leeuw
        - De wijkraadvergadering van 15 december zal op locatie de Dreef gehouden worden.
    Wijkraad:
    Wijkbureau:
20.30 Evaluatie Wijkraad
    Jasper Fastl heeft een notitie geschreven naar aanleiding van de mails
    van Matthijs Hertsenberg. Deze notitie zal globaal besproken worden.
    Mocht verdere verdieping nodig zijn, dan wordt een besloten vergadering gepland.
21.00 Pauze
21.10 Vergaderplanning 2017
    Zie bijgaand memo met vragen aan de wijkraadleden
21.30 Werving nieuwe leden
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 6 oktober 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 31 oktober 2016 PDF
Notitie Evaluatie wijkraad PDF
Memo vergaderplanning 2017 PDF
Let op:
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 6 oktober 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in ZIMIHC theater Stefanus BraziliŽdreef 2 3563 CK Utrecht
Bereikbaar met stadsbus Lijn 1 (PDF) . img/vergaderen1-735807.jpg

Twee Hoofdonderwerpen

Vanavond twee hoofdonderwerpen en heel veel bijlagen onder andere over de evaluatie van het Initiatievenfonds.

Veiligheid

Annemieke Tomassen, gebiedsmanager veiligheid Overvecht, zal de Inzet Veelzijdig Veilig m.b.t. de aanpak rond de jaarwisseling toelichten.

Wijkraadpleging 2015, Initiatieven in de Wijk

Het onderzoekrapport van Labyrinth zal toegelicht worden door Levi Smulders. Daarna wordt het advies van de Wijkraad besproken.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 6 oktober 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: ZIMIHC theater Stefanus Braziliëdreef 2 3563 CK Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00
    1    Opening
    Welkom aanwezigen/toehoorders, afmeldingen en vaststellen van de agenda.
20:10
    2    Verslag 1 september 2016.
20:15
    3    Mededelingen
    DB:
        - Invulling "versnelling"
        - Onderzoek Veiligheidsbeleving
        - Wijkaktieplan 2017
        - Afscheid van Vijdan Yildirim, Jos van Zanten en Matthijs Hertsenberg
    Wijkraad:
    Wijkbureau:
20:25
    4    Annemieke Tomassen en Steven Wierx over Inzet veelzijdig veilig,
    versterken bewoners netwerken ten behoeve van aanpak jaarwisseling.
20:50
    5    Advies over het functioneren van het Initiatievenfonds.
21:00
    6    Pauze
21:10
    7    Terugkoppeling vanuit de werkgroep RO en Verkeer
        Groot Winkelcentrum
        advies WRO en BPO over Paranadreef
        NRU en Winkelcentrum Overkapel
        Afsluiting Moldaudreef
21:20
    8    WRP-2015 Initiatieven in de wijk
    met en toelichting door Levi Smulders van Labyrinth.
21:50
    9    Rondvraag
22:00
    10    Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

WRO agenda 06-10-2016 PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 1 september 2016 PDF
Concept verslag Dagelijks Bestuur 27 september 2016 PDF
Overvecht WAP augustus 2017 PDF
Wijk Veilgheids Plan Overvecht 2016 definitief PDF
Onderzoeksrapport Veiligheidsbeleving Overvecht PDF
brief aan Wijkraden m.b.t. evaluatie Initiatievenfonds sept 2016 PDF
Aantekeningen 5e_monitoring-groep Initiatievenfonds 14 juni 2016 PDF
Conclusies en aanbevelingen Initiatievenfonds PDF
Concept rapport Evaluatie Initiatievenfonds I&O Research PDF
Elementen bestuursadvies Initiatievenfonds 20160922 PDF
Overzicht Initiatievenfonds Overvecht jan-juli 2016 PDF
Reactie B&W afkoppeling Moldaudreef 23-08-2016 PDF
Vooruitgeschoven post werk en inkomen,uitbreiding wijkcontactdagen PDF
Concept brief WRO en BPO Werk met werk maken PDF
voortgang Wijkraadpleging 2015 PDF
Onderzoeksrapport Wijkraadpleging 2015 'Wat waardeert u in Overvecht?' PDF
Advies WRO 'Initiatieven in de Wijk' PDF
Handout resultaten wijkraadpleging 2015 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 1 september 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was Etnische Segregatie in Overvecht

Art. 1 Midden Nederland, het antidiscriminatiebureau in onze regio, heeft in juli 2016 het rapport Etnische Segregatie in Overvecht uitgebracht. Hoe denken de wijkraad en de overige aanwezigen over de inhoud van dit rapport, en biedt het aanknopingspunten voor beleid? Wat te denken van de adviezen 'ontkracht vooroordelen', 'hecht niet te veel waarde aan etniciteit' en 'meer diversiteit in organisaties'.
Mieke Janssen - directeur van Art. 1 en Lotte van der Ploeg - onderzoekster, zijn te gast en geven een korte toelichting op het rapport. Hierna is er alle gelegenheid om hen vragen te stellen en om onderling discussie te voeren over het onderwerp.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 1 september 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening
20.10 Verslag 30 juni 2016
20.15 Mededelingen
     DB:
       - Advies van de wijkraad over het rapport Maatschappelijk
         initiatief onder dak is geheel overgenomen door de gemeente.
         - Presentatie Rapport wijkraadpleging Gezondheid op 21 september
         vanaf 19.30 uur. Aanmelden op e.wegdam@wijkraadovervecht.nl
     Wijkraad:
     Wijkbureau:
20.30 Etnische Segregatie in Overvecht
21.30 Pauze
21.40 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 30 juni 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 22 augustus 2016 PDF
Etnische Segregatie in Overvecht Rapport d.d. juli 2016 van Art. 1 Midden Nederland PDF
Reactie d.d. 30 juni 2016 op advies over het rapport Maatschappelijk initiatief onder dak PDF
Save the date 21 september voor de presentatie van de wijkraadpleging Gezondheid PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 30 juni 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Drie Hoofdonderwerpen

1. Het Nieuwe Zandpad

Jenny Tissingh en Gabie Mulders van de gemeente geven een toelichting op een aantal van de antwoorden in het document naar aanleiding van de vragen die in de informatiebijeenkomst op 19 april jl. gesteld zijn.

2. Gebouw Einsteindreef na vertrek van asielzoekers

Karin Diederen (gebiedsmanager Overvecht) en Jan Braat (beleidsadviseur/projectleider Zorg en Veiligheid van de gemeente) geven een toelichting op de ontwikkeling van het gebouw aan de Einsteindreef 101-139 na 2018.

3. Versnelling Overvecht

Rol van de wijkraad in dit traject

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 30 juni 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Opening
20:10 Verslag 19 mei 2016
20:15 Mededelingen
20:30 Het Nieuwe Zandpad
21:00 Pauze
21:10 Versnelling Overvecht
21:20 Gebouw Einsteindreef na vertrek van asielzoekers
21:55 Rondvraag
22:00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 19 mei 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 16 juni 2016 PDF
Advies d.d. 15 juni 2016 over afkoppeling Moldaudreef PDF
2e reactie B&W d.d. 24 mei 2016 n.a.v. advies WR Continuïteit Dreefnieuws PDF
Paragraaf 3.6 uit de Voorjaarsnota 2016: Versnelling Overvecht PDF
Verslag informatieavond 19 april 2016 Nieuwe Zandpad PDF
Vragen en antwoorden informatieavond 19 april 2016 Nieuwe Zandpad PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 19 mei 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Het thema van de vergadering was Veiligheid in de wijk

Wijkveiligheidsplan

Annemieke Tomassen, gebiedsmanager Veiligheid Overvecht bespreekt het concept Wijkveiligheidsplan Overvecht 2016. Welke acties worden er het komend jaar ingezet en waar ligt de nadruk op?

Vreedzame school

Petra Jongerius, Coördinator Ouderbetrokkenheid en Vreedzame Wijk van de Brede School bespreekt met Bob Horjus van de Universiteit Utrecht de preventieve werking van het project Vreedzame school op criminaliteit onder jongeren.

Verkeersveiligheid

De verkeersonveiligheid wordt in Overvecht nogal eens als een probleem ervaren. Het Wijkbureau Overvecht licht de verkeersveiligheid in de wijk toe.

Vluchtelingen

Alex van der Vlist, wijkadviseur Vluchtelingen bij het wijkbureau, bespreekt het veiligheidsbeleid rond de in te richten noodopvang toe.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 19 mei 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle openbare vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening
20.05 Veiligheid
21.00 Pauze
21.10 Vervolg Veiligheid
21.45 Vorig verslag ed.
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen
Agenda PDF
Afspraken DB 6-5-2016 PDF
Verslag WRO 14-04-2016 PDF
Disclaimer accomodaties en buurtcentra PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 14 april 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerpen

Ontwikkelingen NPD-strook (voormalig Bodencentrum a/d Brailledreef)

Er zijn eindelijk ontwikkelingen rondom het Shoppingcenter en met name de z.g. NPB-strook. De gemeente gaf een toelichting op de randvoorwaarden van plannen voor deze strook waar veel woningen zouden moeten komen.

Afkoppeling van de Moldaudreef van de Noordelijke Randweg (N230)

De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de Moldaudreef af te koppelen in het kader van de opwaardering van de NRU. Maar wat is de impact voor de verkeerstromen en fijnstof in Overvecht? Projectmanager Marijke van Wely van de gemeente lichtte dit plan toe.

Voortgang Wijkraadpleging Gezondheid

Er zijn flinke stappen gezet in de wijkraadpleging Gezondheid. Ingezoomd is op preventie (GGZ volwassenen en gezondheidsklachten ouderen) en de wijze waarop er binnen preventieve activiteiten gecommuniceerd wordt met inwoners. Onderzoeker Silvia Bunt gaf een uitgebreide toelichting op de huidige stand van zaken.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 14 april 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening
20.05 Ontwikkelingen NPD-strook
20.20 Afkoppeling Molduadreef
20.50 Pauze
21.00 Voortgang Wijkraadpleging Gezondheid
21.30 Vorig verslag ed.
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 17 maart 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 4 april 2016 PDF
Rapport: Analyse wonen en verhuizen in Overvecht PDF
Reactie gemeente op advies: slimme routes... PDF
Voorstel advies: Disclaimer accommodaties en buurtcentra PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 17 maart 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

2Hoofdonderwerpen

Advies buurtcentra en accommodaties

De manager Team Sport en Samenleving vraagt het advies van de wijkraad om de functionaliteit van buurtcentra voor maatschappelijke initiatieven te verbeteren. Daarvoor zijn 3 documenten aangeleverd, die besproken worden om tot adviespunten te komen. Deze punten zullen de input voor de werkgroep Welzijn zijn om het advies te schrijven.

Versnellingstraject

De stand van zaken van het versnellingstraject zal door Liesbeth Maats van het Wijkbureau Overvecht toegelicht worden. Het versnellingstraject is een wens van de gemeenteraad omdat Overvecht extra aandacht nodig heeft, nu het krachtwijkentraject afloopt. Het wordt door het wijkbureau geleid om input voor de gemeente te verzamelen.
De regiegroep en de focusgroepen van het versnellingstraject zijn een aantal malen bij elkaar geweest, bewoners zijn bij het traject betrokken door de huiskamergesprekken en het versnellingsweekend. Deze activiteiten zijn nu achter de rug en de tijd is aangebroken om tot beleidsadviezen te komen.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 17 maart 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
    20.00 Opening
    20.10 Verslag en actiepuntenlijst vergadering 18 februari 2016
    20.15 Mededelingen
    20.30 Advies buurtcentra en accommodaties
    21.15 Pauze
    21.20 Versnellingstraject
    21.50 Rondvraag
    22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 18 februari 2016 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 7 maart 2016 PDF
Lange termijn agenda voorjaar 2016 van de gemeenteraad PDF
Maatschappelijk Initiatief Onderdak (2016-2025) in buurtcentra van de toekomst: Overvecht PDF
Maatschappelijk Initiatief Onderdak (2016 - 2025): ambitie en samenvatting PDF
Toelichting archetypes wijkvoorzieningen PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 18 februari 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

3 Hoofdonderwerpen

Advies stationsplein Overvecht (Combi Bewonersplatform Overvecht/Wijkraad)

De eerste fase van het plan voor het gebied rondom het station Overvecht ligt er nu. Dit omvat het gebied tot en met trottoir en fietspad aan de spoorzijde van de Tiberdreef. Het gebied voor de entree van het station wordt een 'shared space'. Alle verkeersdeelnemers gebruiken dezelfde ruimte, maar daaraan zitten nog wat haken en ogen. De combi-werkgroep Verkeer adviseert de gemeente het plan op een aantal punten aan te passen.

De situatie bij het centrum kwadrant (Shoppingcenter en omstreken)

Er is een bijeenkomst geweest over de omgevingsanalyse voor het centrum kwadrant. De wijkraad vraagt aan de gemeente een toelichting op de ontwikkelingen in dit gebied. Hierbij zal ook de manager van het Shoppingcenter worden uitgenodigd.

Ook werden nog een aantal 'interne' wijkraad-zaken besproken zoals hoe de wijkraad de contacten beter kan onderhouden met de achterban en hoe we onze vergaderdata aan kunnen laten sluiten op de mogelijke verandering van de gemeenteraadsvergaderingen.

Wat, wanneer en waar?
•     Datum: 18 februari 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20:00 Verslag, mededelingen ed.
20:30 Advies Stationsplein Overvecht
20:45 Netwerk (communicatie met onze contacten)
21:00 Pauze
21:10 Voortgang ontwikkelingen Centrumkwadrant
21:40 Vergaderavonden/aanvulling Dagelijks Bestuur wijkraad Overvecht
21:50 Rondvraag
22:00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen
Agenda PDF
Afspraken DB 8.2.2016 PDF
2016-01-14 VO Stationsplein Overvecht PDF
Informatie tips voor wijkraadplegingen PDF
Voorstel overdragen netwerken naar werkgroepen PDF
Netwerkadministratieformulier Communicatie PDF
Netwerkadministratieformulier RO PDF
Netwerkadministratieformulier Welzijn PDF
Concept1 WRO-BPO Advies Stationsgebied Overvecht PDF
concept2 WRO-BPO Advies Stationsgebied Overvecht PDF
Brief Burgemeester over jaarwisseling 2015-2016 PDF
Nagekomen bijlage:
Verslag WRO 14-01-2016 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 14 januari 2016 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Veiligheid OUD/NIEUW

De jaarwisseling is in Overvecht weer onrustig verlopen, met onlusten, inzet ME en diverse autobranden. Het aantal autobranden in Utrecht is zelfs gestegen tegenover vorig jaar. Annemieke Tomassen (Gebiedsmanager Veiligheid van het wijkbureau Overvecht) en de Politie is gevraagd naar de cijfers specifiek voor Overvecht. Zij geven een toelichting op de cijfers en wat het effect is geweest van de inzet na de vorige jaarwisseling.

De situatie rondom alFitrah-moskee

Deze moskee aan de Pahud de Mortangesdreef is recent mede door de NRC landelijk in het nieuws geweest. De gemeente heeft nu een drie-sporen-beleid opgesteld, welke in de vergadering wordt besproken. De Wijkraad heeft al in april 2014 hun zorgen omtrent de activiteiten in en rondom het oude ROC-gebouw bij de gemeente kenbaar gemaakt.

We sluiten positief: met een lekker lange informele afsluiting in verband met het nieuwe jaar met daarvoor nog de tussenstand van onze wijkraadpleging "Wat waardeert u in Overvecht".

Ingelast onderwerp: Nieuwe vluchtelingenopvang in Overvecht

Gisteren, donderdag 7 januari, is bekend geworden dat in Overvecht de gebouwen aan de Einsteindreef 101-139 vanaf juni 2016 in gebruik worden genomen als noodopvang voor maximaal 400 asielzoekers. En aankomende maandagavond 11 januari is er een toelichting van wethouder Kees Diepenveen en van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in een bijeenkomst voor omwonenden en betrokkenen. Ook de Wijkraad is hiervoor uitgenodigd. Hoewel de agenda voor de wijkraadsvergadering al gereed was, werd dit onderwerp gezien de actualiteit ook behandeld.

Daardoor kwam het agendapunt Verslag, mededelingen ed. in de knel.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 14 januari 2016
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Veiligheid OUD/NIEUW.
20.25 De situatie rondom alFitrah-moskee
20.40 Verslag, mededelingen ed.
20.55 Pauze
21.00 Voortgang Wijkraadpleging 2015 "Wat waardeert u in Overvecht"
21.20 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Afsprakenlijst DB 4.1.2016 PDF
Verslag WRO 17-12-2015_2 PDF
Commissiebrief Drie sporen aanpak alFitrah Moskee PDF
reactie WR oprreactieBenW Dreefnieuws 5-1-2016 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 17 december 2015 haar openbare wijkraadsvergadering bij DOK030 Pretoriadreef 88, 3564 BX Utrecht img/vergaderen1-735807.jpg

Maar liefst drie hoofdonderwerpen dit keer:

Versnellingsgroep

Overvecht scoort op verschillende gebieden - zoals gezondheid, armoede en veiligheid - het slechtst van heel Utrecht.
De gemeente wil met een versnellingsgroep dit snel verbeteren. De wijkraad bespreekt wat zeker bij de versnellinggroep op de agenda moet komen.

Wijkraadpleging Gezondheid

Het vorige onderwerp maakte het al duidelijk: het is slecht gesteld met de gezondheid van veel Overvechters.
Met deze wijkraadpleging in 2016 wil Wijkraad Overvecht duidelijk te krijgen of er meer maatregelen nodig zijn om de gezondheid van Overvecht uit het slop te halen.

Vernieuw de wijkparticipatie

Met motie 155 (Vernieuw de wijkparticipatie) heeft de gemeenteraad het College opgedragen te zoeken naar nieuwe vormen van wijkparticipatie. De gemeenteraad ziet aanleiding om de rol van de wijkraden en de bestaande afspraken te herzien. We bediscussiëren hoe de wijkraadsleden hier tegenaan kijken.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 17 december 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: DEZE ENE MAAL vergadert wijkraad Overvecht in DOK 030, Pretoriadreef 88

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, notulen ed.
20.30 Versnellingsgroep, aanpak achterstand gezondheid, armoede en veiligheid
20.55 Pauze
21.05 Wijkraadpleging 2016 Gezondheid
21.20 Motie 155 (Vernieuw de wijkparticipatie)
21.40 Reactie van B&W op ons advies over Dreefnieuws
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda WRO 17 12 2015 PDF
Verslag WRO 05 11 2015 PDF
Verslag DB 07 12 2015 PDF
artikel DeStadUtrecht over Taskforce Overvecht PDF
Probleemstelling wijkraadpleging gezondheid PDF
Gesprek met wethouder Everhardt over de wijkraadpleging gezondheid PDF
Motie Vernieuw de wijkparticipatie PDF
Convenant Wijkraden - college B&W 19 03 2010 PDF
Reactie B&W op advies Dreefnieuws 27 10 2015 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 5 november 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Eén hoofdonderwerp:

Veiligheid in Overvecht tijdens de komende jaarwisseling

Tijdens de vorige jaarwisseling waren er in de stad Utrecht 33 autobranden. Een absurd hoog aantal vond burgemeester Jan van Zanen. Een groot deel van deze branden trof Overvecht.
Bent u ook benieuwd welke maatregelen getroffen worden om deze catastrofe te voorkomen in de jaarwisseling 2015/2016?
De gebiedsmanager Veiligheid van het gemeentelijk wijkbureau Overvecht komt met twee medewerkers van de politie hier inzicht in geven.
Ook worden andere veiligheidsonderwerpen besproken zoals de cijfers over huiselijk geweld, de problemen op de Taagdreef en het succesvolle project Bloedlink, dat een prijs won om hulp te bieden tegen 'sexting' en 'grooming'.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 5 november 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA UtrechtAgenda 20.00 Opening
20.05 Veiligheid
21.05 Pauze
21.15 Verslag, mededelingen etc.
21.40 Externe presentatie van de wijkraad
21.50 Rondvraag, sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 24 september 2015 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 26 oktober 2015 PDF
Reactie d.d. 22 september 2015 van B&W op het advies over vervolg NRU en financiering afkoppeling Moldaudreef PDF
Advies van 27 september jl. van Wijkraden over aanscherpen beleid rond omzetten en splitsen PDF
De reactie van 9 oktober jl. hierop van Burgemeester en Wethouders PDF
Concept promotietekst Wijkraad Overvecht 28.10.2015 PDF
Vergaderrooster 2016 PDF
Lange Termijn Agenda Gemeenteraad Najaar 2015 PDF
Project Bloedlink in Overvecht wint Hein Roethofprijs PDF
Reactie d.d. 27 oktober 2015 van B&W op advies Wijkraad over continuïteit Dreefnieuws PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 24 september 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Twee hoofdonderwerpen

Terugblik op evaluatiebijeenkomst over het functioneren van Wijkraad Overvecht

Bij deze evaluatie was 60% van de wijkraadleden aanwezig. Xander Coolen oud-voorzitter van Wijkraad Leidsche Rijn was onze externe dagbegeleider. Xander heeft een verslag opgesteld en we gaan nu zelf nog gedeelde conclusie trekken en er een vervolg aan geven. Welke conclusies delen we en wat zijn speerpunten?

Het dagelijks bestuur van wijkraad Overvecht in gesprek met wijkwethouder Kreijkamp

Besproken is de inzet van de wijkraad om de participatie in de wijk te vernieuwen en de uitvoering van het convenant tussen wijkraden en college.
Ook is met de wijkwethouder o.a. gesproken over de wijkeconomie en ons advies over het voortbestaan van wijkblad Dreefnieuws. In de wijkraadsvergadering de terugkoppeling van dit z.g. driehoeksoverleg.

Wat, wanneer en waar?

• Datum: 24 september 2015
• Tijd: 20.00 - 22.00 uur
• Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, notulen, rondvraag e.d.
20.20 Verslag en terugblik op evaluatie wijkraad op 12 september jl.
20.45 3-hoeksoverleg met wijkwethouder Jeroen Kreijkamp
21.05 Pauze
21.15 Onze braderie-stand in Groot WC: thema "Welke leuke en goede dingen gebeuren er in Overvecht?"
21.30 Reactie op ons advies n.a.v. onze wijkraadpleging "Wat schuift 't"
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Afspraken DB 14 september 2015 PDF
Notulen vergadering Wijkraad Overvecht 2015-08-27 PDF
Reactie B&W op wijkraadadvies Wat schuift 't PDF
Overvecht ongezondste wijk van Nederland PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 27 augustus 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Twee hoofdonderwerpen voor de pauze:

Het 'nieuwe' Zandpad, een toelichting van de stand van zaken door de gemeente

Het lijkt alweer een tijdje stil rondom de ontwikkeling van de prostitutiezone. De gemeente zal ons bijpraten over de stand van zaken rond Het Nieuwe Zandpad en op ons verzoek toelichten hoe het nu is gesteld met de veiligheidsgevoelens van de wijkbewoners in het gebied rondom de boten.

Wijkraadpleging 2015: zoektocht naar waardevolle initiatieven of ontwikkelingen voor Overvecht!

Overvecht kent vele succesvolle en minder succesvolle initiatieven. Maar welke initiatieven en/of ontwikkelingen worden door de 'wijkbenutters' (bewoners/ondernemers/anderen) waardevol gevonden? Het onderzoeksbureau Labyrinth gaat dit voor ons onderzoeken. Het onderzoek is in volle gang en Labyrinth praat ons bij over de voortgang. Het woord 'initiatief' kan overigens zo breed mogelijk worden opgevat. Het kan een bewonersinitiatief op straatniveau zijn, maar ook de aanleg van een nieuw park of de komst van een nieuwe winkel.

Twee onderwerpen na de pauze:

Ons advies over de Noordelijke Randweg (NRU)

De (nieuwe) economie en impact op de bedrijvigheid in de wijk

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 27 augustus 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda 20.00 Opening
20.05 Voortgang Het nieuwe Zandpad
20.25 Wijkraadpleging 2015: zoektocht naar waardevolle initiatieven!
20.55 Het nieuwe inzamelen: reactie gemeente op ons advies
21.05 Pauze
21.15 Notulen, rondvraag ed.
21.30 Ons advies over de Noordelijke Randweg (NRU)
21.45 De (nieuwe) economie en impact op de bedrijvigheid in de wijk
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 2 juli 2015 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 17 augustus 2015 PDF
Reactie d.d. 7 juli 2015 van B&W op het advies Het Nieuwe Inzamelen PDF
Advies Wijkraad Overvecht over de NRU en financiering van de afkoppeling van de Moldaudreef PDF
img/vergaderen1-735807.jpg Wijkraad Overvecht hield Donderdag 2 juli 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.

Twee hoofdonderwerpen

Het voortbestaan van Dreefnieuws

De nieuwste ontwikkelingen met het Dreefnieuws zijn dat het in een stichting ondergebracht gaat worden. Door nieuwe sponsoren te zoeken en meer met vrijwilligers te werken kan het blad hopelijk behouden blijven. Gediscussieerd wordt over deze ontwikkelingen. Is het een duurzame constructie en wat vindt de wijkraad van de terugtrekkende rol van de gemeente?

De gemeentelijke ambitie: participatie op wijk- en buurtniveau

De gemeente wil bekijken hoe ze de kennis en contacten van de wijkraden kunnen gebruiken in de vernieuwing van de participatie op wijk- en buurtniveau. De wijkraad bespreekt hoe ze hier vorm aan kan geven.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 2 juli 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, notulen ed.
20.30 Voortgang ontwikkelingen Dreefnieuws
20.50 Wijkraad op braderie (najaarsmarkt) 26 en 27 september in Shopping Center Overvecht.
21.10 Pauze
21.20 Overleg over de gemeentelijke ambitie: participatie op wijk- en buurtniveau
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen
Agenda vergadering 2 juli 2015 PDF
Verslag en actiepuntenlijst vergadering 28 mei 2015 PDF
Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 22 juni 2015 PDF
Nieuwsbrief DROOM PDF
Verslag Raad in de Wijk: Digitalisering PDF
Verslag ronde tafelgesprek Basisonderwijs PDF
Voorlopig Braderierooster PDF
Reactie op ons advies Zomerkriebels PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 28 mei 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp: wijkveiligheidsprogramma

Het wijkveiligheidsprogramma 2015

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in Overvecht en Overvecht komt vaak in het nieuws als het om veiligheid gaat en zeker niet altijd positief.
Het wijkveiligheidsprogramma 2015 geeft de prioriteiten aan en Annemiek Tomassen van de gemeente Utrecht licht dit uitgebreid toe.
Prioriteiten die volgen uit het Integraal Plan Veiligheid van de gemeente zijn: jeugd en zg. high impact crimes.

Voor de pauze bespreken we onder andere de wensen & zorgpunten nu de WAP (Wijk Actie Plan oftewel krachtwijken) -gelden ophouden na 2017.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 28 mei 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, notulen ed.
20.20 Nieuwe ledenwerving
20.30 WAP (Wijk Actie Plan oftewel krachtwijken-gelden)
20.30 Reactie gemeente op ons advies "Utrecht bereikbaar, digitaal en persoonlijk"
20.55 Pauze
21.05 Wijkveiligheidsprogramma Overvecht 2015
21.50 Rondvraag
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Concept verslag WRO 2015-04-23 PDF
Afspraken DB 2015-05-18 PDF
Advies WRO Het Nieuwe Inzamelen PDF
Notitie Initiatievenfonds PDF
Bijlage Antwoord B&W aan WRO Advies Overvecht Bereikbaar Digitaal én Persoonlijk PDF
Bijlage Antwoord B&W aan WRO AdviesDigitaalPersoonlijk PDF
Concept Wijkveiligheidsprogramma 2015 PDF
Jaarverslag 2013 PDF
Jaarverslag 2014 PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 23 april 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg
Hoofdonderwerp:        Voorstel voor de wijkraadpleging 2015
Vaak hebben professionals en ook wijkraadsleden het over de positieve initiatieven in de wijk. Maar ervaren de bewoners en ondernemers dat ook zo? Wat is hun top 5 van initiatieven?
In een notendop is het voorstel voor de wijkraadpleging 2015 zo simpel: vraag alle wijkbenutters (bewoners/ondernemers) wat zij nu de 5 leukste/beste/meest waardevolle initiatieven vinden. Door in te zetten op een grote respons hopen we een beeld te krijgen wat bewoners/ondernemers écht aanspreekt.

Verder hebben we antwoord gekregen van de gemeente op ons herzien advies over de prostitutiezone, wat we zullen bespreken. Ook ons concept advies over Het Nieuwe Inzamelen staat geagendeerd.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 23 april 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda

20.00 Opening, Verslag en Mededelingen

20.25 Reactie Burgemeester en Wethouders op herzien advies Prostitutiezone

21.00 Pauze

21.10 Wijkraadpleging 2015
Er is een voorstel uitgewerkt voor de wijkraadpleging 2015. Wens is om te onderzoeken wat wijkbewoners en wijkondernemers de 5 meest waardevolle initiatieven in de wijk vinden. Gaan de wijkraadleden akkoord met dit voorstel en hoe moet het voorstel verder uitgewerkt worden?

21.45 Conceptadvies Het Nieuwe Inzamelen
Naar aanleiding van berichten dat bewoners ontevreden zijn over de wijze van invoering van Het Nieuwe Inzamelen, wil de wijkraad hierover een advies uitbrengen aan Burgemeester en Wethouders. De wijkraadleden wordt gevraagd of het concept zo kan worden uitgebracht.

21.55 Rondvraag

22.00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen

Agenda PDF
Verslag Wijkraad Overvecht 26-03-2015 PDF
DB-afspraken 13-04-2015 PDF
Antwoord n.a.v. Herzien advies prostitutiezone Zandpad PDF
Nieuwe opzet wijkraadpleging 2015 PDF
Concept advies Het Nieuwe Inzamelen PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 26 maart 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg
Hoofdonderwerp:
       Hoe de gemeente de wijk Overvecht onderhoudt
Overvecht is één van de groenste wijken in Utrecht en dat vraagt veel onderhoud. Met een beeldbestek probeert de gemeente grip te houden op dit onderhoud.
Jasper van Tiel, manager Stadswerken van de gemeente voor o.a. Overvecht toelichtte dit toe. Het beeldbestek is sinds de vorige keer (begin 2014) dat het ons is toegelicht, vernieuwd en heeft bv. een nieuw beoordelingssysteem gekregen. Maar hoe gaat het, wat zijn knelpunten en hoe beoordelen de wijkbewoners of het onderhoud goed (genoeg) wordt uitgevoerd?

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 26 maart 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda 20.00 Opening, Verslag en Mededelingen

20.25 Beeldbestek onderhoud openbare ruimte Overvecht

Jasper van Tiel, manager Stadswerken van de gemeente voor o.a. Overvecht komt het nieuwe beeldbestek voor het onderhoud van de openbare ruimte in de wijk toelichten. Dit is een vervolg op de toelichting die in de vergadering van januari 2014 is gedaan. Het beeldbestek is sindsdien geactualiseerd en heeft bv. een nieuw beoordelingssysteem gekregen.

21.00 Pauze

21.10 Wijkraadpleging 2015

Er zijn naar aanleiding van de vorige vergadering voorzetten voor twee onderwerpen gemaakt, t.w. Participatie door Harm Schoonhoven en "Positieve beleving Overvecht versterken" door Job Haug en Abdel Harchaoui. Over deze voorzetten zal gediscussieerd worden om tijdens de vergadering tot één onderwerp voor de wijkraadpleging 2015 te komen met een heldere onderzoeksvraag. Ook wordt hiervoor een trekker benoemd.

22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
Verslag Wijkraad Overvecht 19-02-2015 PDF
DB-afspraken 16.3.2015 PDF
Voorstel positieve wijkraadpleging PDF
WRP 2015 participatie PDF
Advies Digitaal en Persoonlijk Overvecht PDF
Verslag RIA Raad wijkraden 19-02-2015 PDF
WRO advies UAB gebiedsagenda OvervechtNoordwest PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 19 februari 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp: Gezondheid Overvechtse jongeren

Hoe is gesteld met de lichamelijke en psychische gezondheid van onze jeugd en hebben zij bijvoorbeeld veel psychosomatische klachten? De Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU) geeft een beknopt overzicht over de gezondheid van de Utrechtse jeugd in de wijk Overvecht. Na een toelichting op de cijfers licht buurtteam Jeugd en Gezin de dagelijkse praktijk toe en we bespreken waar en hoe het beter kan.

Na de pauze bespraken we mogelijke onderwerpen voor de wijkraadpleging 2015.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 19 februari 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening
20.05 Gezondheid Utrechtse Jeugd wijk Overvecht 2014
21.05 Pauze
21.15 Mededelingen, verslag ed.
21.30 Onderwerpen wijkraadpleging 2015
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 22 januari 2015 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 10 februari 2015 PDF
3. Gezondheid Utrechtse Jeugd 2014 Gemeente Utrecht PDF
4. Gezondheid Utrechtse Jeugd 2014 Wijk Overvecht PDF
5. Mogelijke ideeën voor Wijkraadpleging 2015 PDF
6. Leidraad opzetten wijkraadpleging PDF
7. Advies d.d. 11 februari 2015 aan College van BenW over festival de Zomerkriebels PDF
8. Herzien advies d.d. 11 februari 2015 aan College van BenW over prostitutiezone Zandpad PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 22 januari 2015 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp: Overvecht bereikbaar, digitaal en persoonlijk

Hoe informeer je als gemeente bewoners? En wat is specifiek voor Overvecht daarbij belangrijk? Adviescommissie Ouderenbeleid Stad Utrecht (ACO) heeft advies uitgebracht hoe de gemeente Utrecht bereikbaar houdt: digitaal én persoonlijk. De digitale snelweg kan een knelpunt zijn in de informatievoorziening door de gemeente. Van deze 100.000 niet-digitaal vaardigen in heel Utrecht woont een groot deel in Overvecht.
De heer Klaas Battenberg van ACO licht dit advies toe.

Voor de pauze bespreken we de ontwikkelingen rondom voortzetting van Dreefnieuws, een nieuwe wijkraadsleden-werfactie en in hoe we wijkraadplegingen kunnen organiseren.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 22 januari 2015
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hieronder:
Agenda
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.25 Nieuwe ledenwerf-actie
20.40 Dreefnieuws
20.50 Wijkraadplegingen
21.00 Pauze
21.10 Utrecht bereikbaar: advies van ACO
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Bijlagen

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 11 december 2014 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 12 januari 2015 PDF
3. Begeleidende brief ACO PDF
4. Advies ACO digitalisering en ouderen PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 11 december 2014 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Zomerkriebels (festival) en Dreefnieuws:


1. Dreefnieuws

Er lijkt minder geld beschikbaar voor Dreefnieuws, omdat een aantal partners heeft aangegeven volgende jaar geen budget meer hebben voor onze wijkkrant. De wijkraad wil nadenken over financieringsbronnen en andere vormen. Want ons lijkt het belangrijk voor onze wijk dat er ook op papier communicatie met bewoners blijft bestaan en dat dit niet alleen digitaal wordt.

2. Zomerkriebels (festival)

Zomerkriebels is een festival dat in juli dit jaar is gehouden in het Gagelbos. De Natuur- en Milieugroep Overvecht (NMO) heeft destijds bezwaar aangetekend tegen de verleende vergunning van het Zomerkriebels-festival. NMO vindt de impact van dit evenement op het Gagelbos veel te groot en vindt het niet vallen onder de term 'recreatie' zoals bij aanleg van het Gagelbos bedoeld is. Het bezwaarschrift is door de gemeente verworpen, maar vanavond discussieert de wijkraad hierover met Marian Peterse van NMO, Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer en met Peter Dijkstra van de evenementorganisatie. Want wat is de impact op de natuur geweest en kan het zo volgend jaar ook weer in dezelfde vorm doorgaan?

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 11 december 2014
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.25 Dreefnieuws
20.45 Voortgang wijkraadpleging betreffende winkelcentrum De Klop
21.00 Pauze
21.15 Zomerkriebels-festival
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 13 oktober 2014 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 1 december 2014 PDF
3. Vergaderrooster wijkraad Overvecht 2015 PDF
4. Zomerkriebels:
    a. Fotoreportage PDF
    b. Bezwaarschrift NMO PDF
    c. Gemeentelijke reactie op bezwaar PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 13 november 2014 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

'3 x nieuw', informatieve wijkraadsvergadering over nieuwe ontwikkelingen in de wijk:

1. Het nieuwe inzamelen

De gemeente is gestart met een nieuw manier van afval inzamelen, waarbij gft, papier en plastic via minicontainers aan huis opgehaald gaan worden en het restafval in ondergrondse containers gedaan wordt. De wijkraad heeft klachten van bewoners gekregen over de containers. Harry Straatman, Samira Mellabi en Anouk Teuns van Stadswerken komen een toelichting geven op het hoe en waarom van Het Nieuwe Inzamelen.

2. De nieuwe Bram, nieuwbouw buurthuis

Aya Bos, adviseur Portefeuille management Vastgoedontwikkeling van de gemeente (UVO) licht de ontwikkelingen rond de nieuwbouw van Buurthuis de Bram ("De nieuwe Bram") toe. Er zijn nl. zorgen in de wijk m.b.t. inhoudelijke invulling van de nieuwe accommodatie en zorgen over het proces. Ook wordt gevraagd op welke manier betrokkenen kunnen participeren / meedenken in dit proces.

3. Het nieuwe Zandpad

Na de rondetafelgesprekken over het Nieuwe Zandpad die gehouden zijn op 30 oktober jl., lichten Gabie Mulders, Ellen Kassing en Jennie Tissingh (projectmanager) van de gemeente, in de wijkraad de stand van zaken en het nieuwe ontwerp toe. Op 30 oktober kon men o.a. kennismaken met de partijen rondom het nieuwe Zandpad, zoals: politie, Huiskamer Aanloop Prostituees (HAP), Stadwerken, verschillende afdelingen van de gemeente zoals Wijkbureau, Veiligheid, Volksgezondheid, Stadwerken, Toezicht & Handhaving.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 13 november 2014
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken vind u hierbij!

Agenda
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.05 Het nieuwe inzamelen
20.35 De nieuwe Bram
21.00 Pauze
21.10 Verslag vorige vergadering, mededelingen
21.30 Het nieuwe Zandpad
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 16 oktober 2014 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 3 november 2014 PDF
3. Brief van Stadswerken d.d. 12 september over Het Nieuwe Inzamelen PDF
4. Wijkraadadvies over schoolcarrières 27 oktober 2014 PDF
5. Wensbeeld fietsroutes PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 16 oktober 2014 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Hoofdonderwerp: wijkraadsonderzoek naar de behoeftes van bewoners op winkelcentrum De Klop

De gemeente heeft een onderzoek gedaan bij de ondernemers naar toekomstscenario's voor het winkelcentrum. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de gemeente besloten dat er een flinke investering nodig is in WC de Klop. Hoe ingrijpend dat gaat zijn hangt af van de kansen die er liggen en de bereidwilligheid van de eigenaren. In ieder geval wordt er ingezet op een dubbel zo grote Lidl als trekker van het winkelcentrum. Maar er is meer nodig. De vraag is: wat is er nodig? De wijkraad wil in haar onderzoek zich richten op m.n. de bewoners, klanten, passanten en andere belanghebbenden (geen ondernemers).

Onderwerp voor de pauze: prijsuitreiking van De Grote Overvecht Quiz!

Daar stonden we dan als wijkraadsleden met onze stand op de najaarsbraderie in september op het groot winkelcentrum/shoppingcenter. We hadden weer vele leuke, interessante en nuttige gesprekken. En daarnaast hadden we dit keer een quiz in de aanbieding met leuke prijzen te winnen! Hoe goed is de kennis van de Overvechter over hun wijk?
Drie personen wisten maar liefst 4 van de vijf moeilijke vragen goed te beantwoorden. Hun prijs, een cadeaubon en interessante boeken over Overvecht, krijgen ze nu uitgereikt.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 16 oktober 2014
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

Agenda
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.25 Braderie:
- prijsuitreiking aan de winnaars van onze wijkraad Grote Overvecht Quiz
- evaluatie van onze aanwezigheid op de braderie op shoppingcenter Overvecht in september
21.05 Pauze
21.15 Wijkraadpeging 2014: winkelcentrum De Klop
22.00 Sluiting en informele nabespreking

    Bijlagen

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 18 september 2014 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 3 oktober 2014 PDF
3. Wijkbericht Het Nieuwe Inzamelen d.d. 12 september 2014 PDF
4. Winkelcentrum De Klop - Analyse huidige situatie en ontwikkelingsscenario's d.d. 31 augustus 2014 PDF
5. Brief Wijkraad en BPO d.d. 29 september 2014 aan de gemeenteraad met een aanvulling op de Raadsinformatieavond over Winkelcentrum Overvecht PDF
6. Opzet wijkraadpleging De Klop PDF
7. evaluatie wijkraadstand najaarsmarkt PDF
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 18 september 2014 haar openbare wijkraadsvergadering
in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Twee hoofdonderwerpen deze avond:

Veiligheid in Overvecht

Veiligheid en veiligheidsgevoel is een belangrijk onderwerp in Overvecht. Een aantal incidenten dat de afgelopen tijd plaatsvond, zoals sluiting van horecazaken i.v.m. drugs- en wapenvondsten etc. zorgt ervoor dat in de pers publicaties plaatsvonden als zou Overvecht een zeer gevaarlijke wijk zijn om te wonen. Is dat zo? Hebben de recente incidenten met de wijk te maken of vinden zij 'toevallig' in onze wijk plaats? En wat betekent dit voor het gemeentebeleid in Overvecht?
Michel Kok, gebiedsmanager Veiligheid van de Gemeente Utrecht besprak dit onderwerp met de wijkraad.

Netwerken door en met de wijkraad Overvecht

Communicatie met de bewoners en relevante organisaties is van belang voor de wijkraad. Het contact met organisaties wordt nu gestructureerd en de taakverdeling hierin besproken. Afgesproken is dat elk wijkraadlid 'clustercoördinator' wordt voor een cluster van organisaties. De meeste wijkraadleden hebben hierin al een keus voor een cluster gemaakt.
Besproken werd hoe dit coördinatorschap uitgevoerd wordt. Ook werd besproken welke clusters nog niet verdeeld zijn.

Wat, wanneer en waar?

•     Datum: 18 september 2014
•     Tijd: 20.00 - 22.00 uur
•     Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.30 Veiligheid
21.00 Pauze
21.10 Netwerken door en met de wijkraad Overvecht
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Vergaderstukken:

Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 10 juli 2014 PDF
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 8 september 2014 PDF
3. Concept netwerken met en door de wijkraad Overvecht PDF
4. Uitkomst selectie bouwer Het nieuwe Zandpad, brief d.d. 2 sept. 2014 van BenW aan de gemeenteraadcommissies PDF
5. Ontwikkelingen openbare ruimte Winkelcentrum Overvecht, brief d.d. 28 augustus 2014 van wethouder PDF
6. Slotreactie op advies Doe Mee Centrum Einstein, brief van BenW d.d. 25 februari 2014 PDF

Voor meer informatie:
Jasper Fastl, voorzitter wijkraad Overvecht
Telefoon: 06-1418 2786
j.fastl@gmail.com
Wijkraad Overvecht hield donderdag 10 juli 2014 weer haar openbare wijkraadsvergadering, in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

Een uitermate informatieve avond met twee hoofdonderwerpen:

Wijkactieplan 2015
De gemeente heeft de wijkambities voor de periode 2014-2018 vertaald naar drie speerpunten. Die zijn geformuleerd op basis van de wijkdialogen en analyse van Overvechts sterke punten, zwakke punten, kansen en uitdagingen. Dit wordt nu door de Monique Theijsmeijer en Liesbeth Maats van de gemeente toegelicht.

Vechtoever en voortgang onderhoud beeldbestek
Julie Donker (gebiedsmanager Stadwerken) licht de plannen met de Vechtoever toe en zal verder ingaan op het vernieuwde beeldbestek wat leidend wordt voor het onderhouds-programma van de openbare ruimte in de gemeente Utrecht.

Datum: 10 juli 2014
Tijd: 20.00 - 22.00 uur ; Locatie: grote zaal in 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht ; De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

De agenda in het kort:
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.20 korte terugblik op onze netwerkdag
20.30 Toelichting op het Wijkactieplan WAP 2015
21.00 Pauze
21.15 Vechtoever en voortgang onderhoud beeldbestek
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Vergaderstukken: Agenda AgendaWRO20140710.pdf

1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 5 juni 2014 PDF
2. Punten Dagelijks Bestuur 30 juni 2014 PDF
3. Concept WAP 2015 PDF
4. Verkorte versie onderzoeksrapport Oberon "Wat is goed? " Overvechtse schoolcarrières PDF
5a. Advies collegeaccoord wijkraad ZuidWest PDF
5b. Advies collegeaccoord wijkraad Oost PDF
6. Adhesiebetuiging Wijkraad Overvecht aan advies leefbaarheid andere wijkraden PDF
Wijkraad Overvecht wil schoolcarrières van kinderen in de wijk vergroten


Wat is 'goed'?

Overvechtse ouders over het onderwijs aan hun kinderen (april 2014) onderzoeksrapport door Oberon.

Het rapport 'Wat is 'goed'? dat onderzoeksbureau Oberon in opdracht van de Wijkraad Overvecht heeft opgesteld is 2 juli jongstleden tijdens een informatie- en discussieavond in het Trajectum College in Overvecht aan onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp tevens wijkwethouder, gepresenteerd.

De avond werd druk bezocht door ouders uit de wijk en omgeving, vertegenwoordigers van scholen en vertegenwoordigers van instellingen die actief zijn op het gebied van onderwijs.

Naast de wethouder namen de volgende prominente onderwijsdeskundigen zitting in het panel: Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad), Thea Meijer (voorzitter CvB SPO/lid Onderwijsraad) en Kees Jan Vreeker (directeur Trajectum College in Overvecht).

Na een toelichting van Walter de Wit van onderzoeksbureau Oberon op het rapport is er gediscussieerd met de aanwezigen aan de hand van drie stellingen. Voorafgaand aan de discussie werden drie korte filmpjes vertoond waarin ouders op een van de Overvechtse schoolpleinen zijn geïnterviewd.

De stellingen luiden als volgt:

II I. Ouderbetrokkenheid heeft geen invloed op de schoolresultaten van de kinderen (filmpje)
I II. Voor een goed schooladvies is voorafgaand huisbezoek nodig (filmpje)
III. In Overvecht is ouderinitiatief nodig om tot gemengde scholen te komen (filmpje)

De aanleiding voor deze wijkraadpleging over onderwijs is dat de Wijkraad zorgen heeft over de doorstroom van kinderen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
Uit het onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat leerlingen uit groep 8 in Overvecht gemiddeld vaker een vmbo-advies krijgen en dat ze relatief veel minder vaak op het havo of vwo zitten dan gemiddeld in Utrecht.
Bovendien gaat bijna 30% van de Overvechtse basisschoolleerlingen naar een school buiten de eigen wijk.
Er zijn ook successen te melden. Bijvoorbeeld daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en het succes van de Brede School Academie BSA.

De wijkraad zal binnenkort een advies over het rapport aan het College van Burgemeester en Wethouders uitbrengen.

De wethouder nam het rapport in ontvangst en stelde het initiatief van de wijkraad zeer op prijs. Hij benadrukte dat de aanbevelingen waardevol zijn. Talentontwikkeling is belangrijk en daar zet de gemeente op in. De wethouder, die tevens ook economie in zijn portefeuille heeft, benadrukte dat het uiteindelijk gaat om een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Na het advies van de wijkraad zal er verder over dit onderwerp gesproken worden. Het rapport is een aansporing daartoe.

Een samenvatting van de resultaten van het Oberon-Wijkraad rapport over Overvechtse schoolcarrières kunt u hier downloaden. PDF
Het volledige rapport van 42 pagina's met bijlagen kunt u hier downloaden. PDF
Het verslag van de presentatie kunt u hier downloaden. PDF
Ook treft u een filmpje aan met een impressie van de avond. (filmpje)

Heeft u vragen aan de wijkraad over het rapport dan kunt u dat hieronder invullen.

U kunt vragen en opmerkingen plaatsen over het rapport Wat is goed en de presentatie op 2 juli.

* Naam:


* email:


Vraag of opmerking:


* verplicht invullen.

Uw bericht zal verwerkt worden bij de evaluatie van het rapport.
Wijkraad Overvecht hield Donderdag 5 juni 2014 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg
Er was deze avond één hoofdonderwerp:
Raadleden over de Wijk
Wat kunnen raadsleden voor onze wijk betekenen? Vorige keer is in de wijkraads- vergadering het coalitieakkoord besproken. De nodige vraagtekens waren er omtrent de transities in het welzijnsveld. Zo ook over de insteek wat betreft participatie en de daarbij behorende budgetten. Logischerwijs zal daarom ook veiligheid en armoede een thema zijn, gezien de economische realiteit en de explosief stijgende huurprijzen.


Vergaderstukken:
De vergaderstukken kunt u hier downloaden.
       Agenda
AgendaWRO20140605.pdf
1.    Verslag en actiepuntenlijst van de vorige vergadering
concept_verslag_WRO_8_mei_23-2.pdf
2.    Punten besproken in DB op 26 mei 2014
besproken_punten_DB_26_mei_2014.pdf
img/vergaderen1-735807.jpg Wjkraad Overvecht hield donderdag 8 mei 2014 weer haar openbare wijkraadsvergadering, in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

Er was één hoofdonderwerp deze avond:
De nieuwe coaltie is gevormd door D66, GroenLinks, VVD en SP en ze hebben hun coalitieakkoord gepresenteerd. Het complete coalitieakkoord zit bij de stukken, samen met een verkorte versie. De discussie gaat vanavond over de impact van het nieuw coaltieakkoord op de wijk Overvecht.

De agenda in het kort:

20.00 Opening, Verslag en Mededelingen

20.30 Wijkraadpleging 2014 WC De Klop
Tijdens en na de vorige vergadering is geïnventariseerd welk van de drie onderwerpen WRP 2014 zou worden. Dit wordt WC De Klop. Nu zsm een werkgroep vormen. Enkele wijkraadsleden lichten het gesprek toe dat ze gehad hebben met onderzoekster Jorine de Soet van bureau KIR (namens gemeente) over dit onderwerp;

20.45 Evaluatie functioneren werkgroepen
De huidige werkgroepstructuur binnen de wijkraad bestaat alweer 2 jaar. Doelstelling was toen: minder werkgroepen en per werkgroep meer leden. Hierdoor zouden de werkgroepen beter bezet kunnen worden en stabieler functioneren. Maar hoe functioneert dit nu?

21.10 Pauze

21.20 Nieuw coalitieakkoord
D66, GroenLinks, VVD en SP hebben vrijdag 25 april overeenstemming over een coalitieakkoord bereikt dat, zo stellen zij: "kan rekenen op breed draagvlak in de gemeenteraad van Utrecht. Nieuwe ambities zijn geformuleerd en extra geld gereserveerd op het gebied van economische ontwikkeling, onderwijs, duurzaamheid, zorg en werkgelegenheid. In dit akkoord staan geen tekentafelwijsheden".
• aar wat is de impact van het nieuw coalitieakkoord voor de wijk Overvecht?

22.00 Sluiting en informele nabespreking

Vergaderstukken:

   Agenda PDF
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 3 april 2014 PDF
2. Punten Dagelijks Bestuur 28 april 2014 PDF
3. Ter info: aanvraag sportimpuls PDF
4. Verslag bespreking WC De Klop 17 april 2014 PDF
5. Wijkraad Overvecht werkgroepenstructuur 2012 PDF
6. Coalitieakkoord 2014 PDF
7. Samenvatting coalitieakkoord PDF
8. WRO advies: vervolg Utrecht werkt aan verkeersveiligheid PDF
Wijkraad Overvecht hield donderdag 3 april 2014 haar openbare wijkraadsvergadering, in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9. img/vergaderen1-735807.jpg

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden.

Er waren twee hoofdonderwerpen deze avond:
• de ontwikkelingen rondom de prostitutiezone nabij het Zandpad
• de evaluatie van het lokaal maatwerk of leeftijltoewijzing.

De agenda in het kort:
20.00 Opening, Verslag en Mededelingen
20.30 Prostitutiezone
We hebben na de vorige vergadering nog regelmatig overleg gehad met bewoners en BPO. Ook hebben we een bijdrage geleverd in de Raadsinformatieavond en zijn we nog bij de raadcommissievergadering aanwezig geweest. Nu hebben we nog niet de indruk dat de zorgen van wijkraad en bewoners net zo zwaar worden gewogen als de wens om een raamprostitutie veilig mogelijk te maken. Een nieuw advies, maar dan aan de raadsleden (oud en nieuw), is verzonden.
20.50 Pauze
21.00 Lokaal maatwerk (leefstijltoewijzing)
De evaluatie van het zg. lokaal maatwerk is afgerond. Wat ging er goed en waar zijn aanpassingen nodig? Onduidelijk is nog wat de vervolgstappen zullen zijn. De gemeente (de heer Berend-Jan Brijder) gaat dit toelichten.
21.30 Keuze onderwerp Wijkraadpleging 2014
Er zijn diverse onderwerpen voorgesteld, Deze vergadering wordt gekozen welk speerpunt we dit jaar aan willen pakken in de wijkraadpleging 2014.
22.00 Sluiting en informele nabespreking

Vergaderstukken:

Agenda PDF

1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 27 februari 2014 PDF
2. Punten Dagelijks Bestuur 24 maart 2014 PDF
3. Onderwerpen wijkraadpleging 2014 PDF
4. Woonstijl evaluatie (Lokaal Maatwerk) PDF
5. Wijkraadsbrief aan zittende en komende raadsleden over de prostitutiezone PDF
Wijkraad Overvecht hield donderdag 27 februari 2014 weer haar openbare wijkraadsvergadering, in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg
Twee hoofdonderwerpen deze avond:
• de wijkraadpleging onder ouders van schoolgaande kinderen en
• ten tweede: wat gebeurt er met het Zandpad en waarom volgt de gemeente onze adviezen niet op over de prostitiutiezone bij het Zandpad?

"Wat is goed? Overvechtse ouders over het onderwijs van hun kinderen".
De Wijkraad Overvecht heeft onderzoek laten doen onder ouders met kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs, en het eerste jaar VO. Wij zien uit de cijfers dat er reden is voor zorg over de schoolcarrières van Overvechtse leerlingen.
Hoe komt dat en wat is de invloed van ouders? De resultaten worden gepresenteerd door het onderzoeksbureau.

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:

Agenda
Vergaderstukken:


1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 23 januari 2014
2. Punten Dagelijks Bestuur 17 februari 2014
3. Definitief rapport wijkraadpleging 2012: Wat schuift t?
4. Concept rapport wijkraadpleging 2013: Wat is goed? Overvechtse ouders over het onderwijs van hun kinderen.
5. De gemeentelijke Lange Termijn Agenda voor de winter 2013-2014
6. WAP Wijkactieprogramma 2014 Overvecht
7. Checklist wijkraadsadviezen
Wijkraad Overvecht hield donderdag 23 januari 2014 haar eerste openbare
wijkraadsvergadering van 2014, in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg
Hoofdonderwerp deze avond: Wijkraad Overvecht in contact met de wijk
Hoe houdt een wijkraad contact met zijn 'achterban'? Vanavond bekijkt
Wijkraad Overvecht hoe ze haar netwerken kan verbeteren.
Maar ook het net nieuwe promotiefilmpje wordt gepresenteerd.

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:

Agenda PDF

Vergaderstukken:

1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 12 december 2013 PDF
2. Punten Dagelijks Bestuur 13 januari 2014 PDF
3. inspraakreactie wijkraad Overvecht tijdens raadsinformatieavond (RIA) Welzijn. PDF
4. overzicht Leefbaarheidsbudget (LBB) over 2013 PDF
5. Advies prostitutiezone Zandpad PDF
6. Advies Cijfers sociale cohesie PDF
7. Advies n.a.v. wijkraadpleging "wat schuift 't" PDF

De wijkraad is ook op bij U in de Wijk, op televsie geweest met onze mening over het Zandpad. Bekijk http://www.uindewijk.nl/wijk/overvecht/artikel/1686

Voor meer informatie: Jasper Fastl, voorzitter wijkraad Overvecht Telefoon: 06-1418 2786 Email: j.fastl@gmail.com
Wijkraad Overvecht hield donderdag 12 december 2013 haar openbare wijkraadsvergadering in 't Huis aan de Vecht aan de Costa Ricadreef 9.
img/vergaderen1-735807.jpg De twee hoofdonderwerpen deze avond waren:
- Aanpassing tippelzone: wat vinden wij van het gemeentelijk voorstel om de tippelzone meer richting de wijk te verplaatsen?
- Dementie in Overvecht: onze mening wordt gevraagd over een projectvoorstel waarmee de initiatiefnemers willen bereiken dat mensen met dementie en hun mantelzorgers een beroep kunnen doen op vitale ouderen uit de buurt.

Naast deze beide actuele onderwerpen bekijken we samen met de gemeente ook wat de belangrijkste aandachtspunten worden voor de gemeentelijke programmabegroting 2015.

De complete agenda en alle vergaderstukken kunt u hieronder downloaden:

Agenda
AgendaWRO20131212.pdf
Vergaderstukken:
1. Verslag en actiepuntenlijst vergadering 12 november 2013
WROverslag20131112.pdf
2. Afsprakenlijst Dagelijks Bestuur 3 december 2013
actiepunten_DB_20131202.pdf
3. Gemeentelijke brief prostitutie
gemeentelijke_brief_prostitiutie.pdf
4. Scan artikel zandpad, AD 3 december jl.
AD_artikel_zandpad.pdf
5. Samenvatting programmabegroting 2014
Samenvatting.pdf
6. Financieel overzicht programmabegroting 2014
Begrotingsoverzicht.pdf
7. Toelichting Els Wegdam op agendapunt Dementievriendelijke buurt;
toelichting_agendapunt_dementievriendelijke_buurt.pdf
8. NIVEL projectomschrijving Dementievriendelijke buurt
nivel_dementievriendelijke_buurt.pdf (niet openbaar)

Voor meer informatie: Jasper Fastl, voorzitter wijkraad Overvecht Telefoon: 06-1418 2786 Email: j.fastl@gmail.com
Openbare wijkraadsvergadering dinsdag (!!) 12 november 2013
Locatie: 't Huis aan de Vecht , Costa Ricadreef 9. Aanvang: 20u stipt.
img/vergaderen1-735807.jpg De twee hoofdonderwerpen deze avond waren: hoe staat Overvecht er voor in de gezondheidsmonitor van de gemeente? En: hoe vergaat het Wijk & Co in de nieuwe welszijnsstructuur?


De vernieuwde welszijnsstructuur met Wijk & Co heeft grote impact gehad op de bewoners in Overvecht. Daarom is het belangrijk om te horen wat beter kan en moet.

Maar de vergadering start met een korte bespreking van het concept-advies van de wijkraad naar aanleiding van het onderzoek: "Wat schuift 't?": Hoe helpt de wijkraad Overvecht jongeren aan het werk?

Gezondheidsmonitor: hoe staat Overvecht ervoor?
De gemeente Utrecht maakt iedere vier jaar de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het staat met de gezondheid van de Utrechters. Op dit moment zijn de eerste resultaten van de monitor beschikbaar. GG&GD willen die eerste resultaten over Overvecht met ons bespreken om te kijken of wij ons herkennen in de onderzoekaresultaten.

Hoe gaat het met de nieuwe welzijnsstructuur?
Wij(K)&Co, Stade en de Utrechtse Vastgoedorganisatie hebben de taken van Cumulus overgenomen. Wijk & Co, Pascal van Wanrooy, teammanager Wijk & Co is uitgenodigd om kennis te maken. Vragen waar wij mee zitten zijn; waar lopen zij zelf tegenaan, wat gaat er goed/niet goed? En hoe kijkt de wijkraad en bewoners aan tegen deze ontwikkelingen?

Agenda:
De complete agenda en alle openbare stukken die interessant zijn voor deze wijkraadsvergadering vind u hieronder

Datum: 12 november 2013
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9, 3563 TA Utrecht

20.00 1 Opening door Jasper Fastl
20.05 2 Verslag d.d. 10 oktober 2013 en Mededelingen
20.15 4 Advies "Wat Schuift 't?" Vorige keer is het onderzoek besproken. Nu ligt er een concept-advies, ter goedkeuring voordat het naar B&W wordt gezonden;
20.25 5 Wijkmonitor presentatie GG&GD

De gemeente Utrecht maakt iedere vier jaar de Volksgezondheidsmonitor Utrecht (VMU). De Volksgezondheidsmonitor Utrecht laat zien hoe het staat met de gezondheid van de Utrechters. Op dit moment zijn de eerste resultaten van de monitor beschikbaar. GG&GD willen die eerste resultaten met ons bespreken.

21.05 6 pauze
21.15 7 Transitie welzijnsstructuur

Wij(K)&Co, Stade en de Utrechtse Vastgoedorganisatie hebben de taken van Cumulus overgenomen. Wijk & Co, Pascal van Wanrooy, teammanager Wijk & Co is uitgenodigd om kennis te maken. Vragen waar wij mee zitten zijn; waar lopen zij tegenaan, wat gaat er goed/niet goed?

21.50 8 Rondvraag
22.00 9 Sluiting en informele nabespreking

Voor meer informatie:
Jasper Fastl, voorzitter wijkraad Overvecht
Telefoon: 06-1418 2786
Email: j.fastl@gmail.com

De complete agenda kunt u hier downloaden.
Bijlagen:
Conceptplanning DB- en Wijkraadsvergaderingen 2014 PDF
Advies Wijkraadpleging 2012 PDF
Bijlage bij punt 2: Conceptverslag WRO 10.10.2013 PDF
Notulen DB 4.11.2013 PDF
Bijlage bij pt. Welzijn: doel en opzet Volksgezondheidsmonitor GG&GD PDF
Bijlage bij pt. welzijn: Brief Volksgezondheidsmonitor 2014 GG&GD PDF
Openbare wijkraadsvergadering donderdag 10 oktober 2013
Locatie: 't Huis aan de Vecht , Costa Ricadreef 9. Aanvang: 20u.
img/vergaderen1-735807.jpg Aan de orde kwamen

* WRP 2012: 'Wat schuift 't?'
Presentatie door Labyrinth;
Rapport;
Herhaling pitch door jongeren;
Presentatie advies.
* WRP 2013: 'Schoolcarrières'
Vraagstelling voor het onderzoek.
* Wijkambities 2014
Bespreking eerste resultaten.
* Braderie 28/29 september 2013
* Uitgebreid persbericht over wijkraadvergaderingen
* Agendapunten Driehoeksoverleg 14 oktober 2013 inventariseren.

De complete agenda kunt u hier downloaden.
Bijlagen:
Advies wat schuift 't PDF
Persbericht wat schuift 't PDF
Vraagstelling WPR Schoolcarrières PDF
E-mail Eerste resultaten Wijkambitie Overvecht PDF
Ingekomen stukken PDF
Openbare wijkraadsvergadering donderdag 5 september 2013
Gewijzigde locatie: 't Huis aan de Vecht, Costa Ricadreef 9. Aanvang: 20u.
img/vergaderen1-735807.jpg Aan de orde kwamen
- Uitgebreide rondvraag.
- Fietsen met de wethouder.
- Leefbaarheidsbudget.

De volgende punten werden doorgeschoven naar de WR-vergadering van 10 Oktober.
- Instemming gemeenteraad met advies m.b.t. versterking en verbreding Participatie
- Voortgang Kadernota's Zorg voor Jeugd en Meedoen naar Vermogen
- Voortgang Wijk & Co.
- Presentatie door Labyrinth: WRP 2012 "Wat Schuift 't?".

De complete agenda kunt u hier downloaden.

buttons/meer-b.jpg


buttons/naarboven-b.jpg buttons/indexfooter-b.jpg

Versie 2019-12-25 17:01